Konsumentvägledning Köping

För dig som bor i Köpings kommun.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN
  • Kan medla mellan konsument och företagare
  • Informerar företagare om konsumentfrågor

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Folkets hus, Stadsbiblioteket
73141 Köping

Besökstider

Öppen mottagning tisdag kl 10.00-13.00

Telefon:

0221-25339

E-postadress:

konsument@koping.se

Telefontider:

Onsdag: kl 10.00-12.00, torsdag: kl 13.00-16.00 fredag: kl 10.00-12.00

Postadress:

Folkets hus, Stadsbiblioteket
73141 Köping

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.