Konsumentvägledning Kiruna

För dig som bor i Kiruna kommun.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN
  • Kan medla mellan konsument och företagare
  • Hjälper till i samband med privatköp
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Kan hjälpa till att kontakta företag
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stadshustorget 1
98185 Kiruna

Besökstider

Telefon och Besökstider Måndag-fredag 9,00-11,30 Endast besökstider 13-15 Måndag till torsdag Boka in ditt besök

Telefon:

0980-70353

Telefontider:

Måndag-fredag Telefon och besökstid 0900-1130
Måndag-torsdag besökstid 1300-1500
Boka in ditt besök

Postadress:

Stadshustorget 1
98185 Kiruna

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och Konsumentverkets nationella vägledning finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.