Konsumentvägledning Karlshamn

För dig som bor i Karlshamns kommun.

Våra tjänster

  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn

Besökstider

Ring och boka tid för möte

Telefon:

0454-81165

E-postadress:

info@karlshamn.se

Telefontider:

Onsdagar kl 14.00-16.00, torsdagar kl 09.30-11.30

Postadress:

Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och Konsumentverkets nationella vägledning finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.