Konsumentvägledning Järva stadsdel, Stockholms stad

För dig som bor i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN
  • Kan medla mellan konsument och företagare
  • Hjälper till i samband med privatköp
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Kan hjälpa till att kontakta företag
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tenstagången 18
16364 Spånga

Besökstider

Besökstider: Medborgarkontoret i Rinkeby Rinkebystråket 79 163 70 Spånga Tel: 08-508 01 129 Konsumentvägledning: Måndagar kl. 10.00 - 12.00 samt 13.00 - 14.00 Medborgarkontoret i Husby Edvard Griegsgången 9 164 32 Kista Tel: 08-508 01 794 Konsumentvägledning: Tisdagar kl. 09.00 - 12.00 Medborgarkontoret i Tensta Tenstagången 18 163 64 Spånga Tel: 08-508 03 050 Konsumentvägledning: Onsdagar kl. 10.00 - 12.00 samt 13.00 - 14.00

Telefon:

0850803447

Telefontider:

Du kan ringa när som helst och lämna dina kontaktuppgifter för att sedan
bli kontaktad av en konsumentvägledare.

Postadress:

Box 4066
16304 Spånga

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och Konsumentverkets nationella vägledning finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.