Konsumentvägledning Enskede-Årsta-Vantör, Stockholms stad

För dig som bor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN
  • Hjälper till i samband med privatköp
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Kan hjälpa till att kontakta företag
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kumlagatan 11
12146 Rågsved

Besökstider

Öppen mottagning Rågsveds medborgarkontor 23 maj 12.30-16.00 27 juni 12.30–16.00 29 augusti 12.30–16.00 26 september 12.30–16.00 31 oktober 12.30–16.00 28 november 12.30–16.00

Telefon:

08-508 20 398

Telefontider:

måndag, onsdag, fredag kl 9-11 och 13-15.
Stängt helgdag och helgdagsafton

Postadress:

Kabyssgatan 4D
12030 Stockholm

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och Konsumentverkets nationella vägledning finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.