Konsumentvägledning Åstorp

För dig som bor i Åstorps kommun.

Konsumentvägledningen i Åstorp ger dig som konsument förköpsrådgivning och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösning. Vi ger rådgivning till privatpersoner i Åstorps kommun.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Storgatan 7
26580 Åstorp

Besökstider

Måndag-Onsdag kl. 08.00-16.00 Torsdag kl. 08.00-17.00 Fredag kl. 08.00-15.00

Telefon:

042-64000

E-postadress:

mbk@astorp.se

Telefontider:

Måndag-Onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-17.00
Fredag kl. 08.00-15.00

Postadress:

Åstorps kommun, Medborgarkontoret, Storgatan 7
26580 Åstorp

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och Konsumentverkets nationella vägledning finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta konsumentvägledning i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.