Konsumentrådgivningen, Kristinehamn

För dig som bor i Kristinehamns kommun.

Konsumentrådgivningen ger invånarna i Kristinehamn råd inom konsumentområdet.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN
  • Kan hjälpa till att kontakta företag

Kontaktuppgifter

Semesterstängt 20/6-21/7

Besöksadress

Nya Kyrkogatan 19, plan 3
68131 Kristinehamn

Besökstider

Endast bokade tider, ingen öppen mottagning.

Telefon:

0550-88245

Telefontider:

Måndag-fredag kl 08.30-09.30

Postadress:

63 Konsumentrådgivningen
68184 KRISTINEHAMN

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och Konsumentverkets nationella vägledning finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta konsumentvägledning i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.