Konsumentrådgivningen i Göteborgs Stad

För dig som bor i Göteborgs stad.

Göteborgs stads konsumentrådgivning är till för dig som bor i Göteborgs Stad. Vår rådgivning är i första hand hjälp till självhjälp. Tanken är att du själv ska klara av din reklamation med stöd från oss. Det kan innebära att du har flera kontakter med samma rådgivare i ditt ärende om det behövs. Vi tror att vi på detta sätt stärker konsumenterna och är till störst nytta för alla. Vi erbjuder olika föreläsningar i konsumenträtt och vänder oss till skolor, föreningar, organisationer och andra intresserade. Våra erfarna föreläsare tar upp intressanta och aktuella fall och regler. Vi skräddarsyr föreläsningen utifrån gruppens önskemål eller olika teman.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN
  • Hjälper till i samband med privatköp
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

Måndag: 13.00-15.00 Tisdag: 09.00 - 11.00 Onsdag: 09.00 - 11.00 Torsdag: 09.00 - 11.00 Fredag: Stängt

Besöksadress

Ekelundsgatan 1
41118 Göteborg

Besökstider

Bokning av besök sker via hemsidan: www.goteborg.se/konsumentrad

Telefon:

031-368 08 00

Telefontider:

Måndag: 13.00-15.00
Tisdag: Stängt
Onsdag: 09.00 - 11.00
Torsdag: 09.00 - 11.00
Fredag: Stängt

Postadress:

Box 113 64
40428 Göteborg

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och Konsumentverkets nationella vägledning finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta konsumentvägledning i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.