Konsumentjuridisk rådgivning i Västerås

För dig som bor i Västerås stad.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN
  • Hjälper till i samband med privatköp
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Kan hjälpa till att kontakta företag
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Port-Anders Gata 3 T3,
72187 Västerås

Besökstider

Konsumentjuridisk rådgivning i Västerås: - Endast tidsbokade besök. - Telefontider: Tisdagar, onsdagar och torsdag klockan 09:00-11:00.

Telefon:

021-392000

Telefontider:

Är du bosatt i Västerås och behöver konsumentvägledning hänvisar vi dig i första hand att kontakta Hallå konsument. Om det därefter behövs en djupare vägledning kommer du att bli hänvisad till konsumentvägledningen i Västerås.

Postadress:

Västerås stad, Konsumentjuridisk rådgivning
72187 Västerås

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.