Konsument Huddinge

För dig som bor i Huddinge kommun.

Du som är bosatt i Huddinge kommun kan få personliga råd i olika konsumentfrågor. Till konsumentvägledningen på Huddinge servicecenter kan du vända dig för att •få rådgivning före köp •få veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument •få råd och hjälp vid tvister •få information om hur du reklamerar

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN
  • Hjälper till i samband med privatköp
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Kan hjälpa till att kontakta företag
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Patron Pehrs väg 6
14185 Huddinge

Telefon:

08 53 53 89 26

Postadress:

Konsument Huddinge, Huddinge servicecenter
14185 Huddinge

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och Konsumentverkets nationella vägledning finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta konsumentvägledning i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.