Konsument Falkenberg

För dig som bor i Falkenbergs kommun.

Konsument Falkenberg hjälper till med att tolka villkor i avtal och vi hjälper till med anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi kan hjälpa till med medling mellan konsument och näringsidkare. Vi ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster. Vid behov hjälper vi till med att kontakta näringsidkare och informerar företagare om deras skyldigheter och rättigheter samt konsumenten rättigheter och skyldigheter. Vi kommer också gärna ut och håller i föreläsningar om konsumentens rättigheter och skyldigheter för att förebygga konsument tvister.

Våra tjänster

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Kan hjälpa till med anmälan till ARN
  • Kan medla mellan konsument och företagare
  • Hjälper till i samband med privatköp
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Kan hjälpa till att kontakta företag
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Storgatan 27
31180 Falkenberg

Besökstider

För närvarande enbart bokade besök..

Telefon:

0346-88 61 52

Telefontider:

Ti. Kl. 9.30-11.30
On. Kl. 13.30-15.30
To. Kl. 9.30-11.30

Postadress:

Konsument-/budgetrådgivningen
31180 Falkenberg

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och Konsumentverkets nationella vägledning finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta konsumentvägledning i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.