Om företaget lämnar fel pris

Företag är skyldiga att lämna korrekt och tydlig prisinformation. Ibland händer det dock att produkter blir felmärkta och du kan då inte räkna med att få köpa produkten till det felaktiga priset.

Fel pris i butik

Du kan inte kräva att få köpa varan till det pris som står på hyllkanten eftersom ett avtal ingås först framme vid kassan. Du kan dock välja att inte genomföra köpet om priset visar sig vara felaktigt.

Fel pris i annons

Du kan inte kräva att få köpa en produkt till ett pris som står i en annons. En prisuppgift i en annons är inte bindande för företaget.

Men du kan i vissa fall få ersättning för kostnader som du har haft på grund av den felaktiga annonsen, till exempel för en onödig resa till butiken.

Fel pris i webbutik

Om du köpt en vara i en webbutik och fått en bekräftelse på köpet kan du hävda din rätt att få köpa produkten till angivet pris, men bara så länge det inte är uppenbart att priset är felaktigt och du handlat i så kallad ”ond tro”. En webbutik är alltså inte bunden till en beställning om du insett eller borde ha insett att det angivna priset är för lågt.

Om du och butiken inte är överens om att priset varit uppenbart felaktigt kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att få tvisten prövad.

Mer om hur du anmäler på ARN:s webbplats

Anmäl felaktiga prisuppgifter  

Konsumentverket har till uppgift att kontrollera att företag lämnar korrekt och tydlig prisinformation. Om ett företag lämnar felaktiga prisuppgifter kan du anmäla det till Konsumentverket.

Mer om hur du anmäler på Konsumentverkets webbplats