Frågor och svar | Kategori: Ångerrätt och öppet köp

Kan jag ångra studentflaket?

Fråga från konsument:

Jag och min klass tar studenten nu i vår. Jag tog på mig att boka vårt studentflak. I telefon sa företaget ett pris men nu när jag fått hem bekräftelsen kostar det mycket mer. Vilket pris gäller? Om jag inte får det billigare priset kan jag då ångra bokningen och avboka flaket?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Du har rätt att få få det pris ni kommit överens om i telefon. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga. Kontakta företaget och argumentera för att det du anser ska gälla. Säger företaget nej kan det tyvärr bli svårt att bevisa att du har rätt.

Ångra eller avboka
Som regel har du ångerrätt när du som privatperson ingått avtal på distans via ett organiserat system. Ett organiserat system kan vara via telefon om det är så företaget brukar ingå avtal. Det är viktigt att känna till att det finns undantag till ångerrätten. Ett undantag är till exempel fritidsaktivitet som utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod. Säger företaget att du inte har ångerrätt behöver en bedömning göras vad som gäller i ditt fall. Jag kan inte göra den bedömningen eftersom vi ger oberoende vägledning.

Har du ångerrätt ska du inte behöva betala något om du ångrar avtalet.

Mer om ångerrätt

Oavsett om du har ångerrätt eller inte så har du rätt att avboka. Vid avbokning kan du behöva betala ersättning till företaget. Som regel ska du ersätta företaget för kostnader de drabbas av. Kostnaden får inte vara oskälig och ska motsvara företagets förlust.

Skriftlig kontakt
Tänk på att ha skriftlig kontakt med företaget, via mejl till exempel, och spara kopia.

Hjälp att tolka avtalet
Kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Regler kring studentflak
Jag vill även tipsa dig om att ta del av Polisens information kring regler för studentflak. Där kan du läsa om vad som gäller för att ni som åker på flaket ska vara säkra.

Till Polisens information

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor