Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Godkänna skriftligen efter telefonförsäljning – vad ska stå i sms:et?

Fråga från konsument:

Jag köpte en ny mobiltelefon av en telefonförsäljare som ringde upp mig. Jag hade lite svårt att förstå allt hon sa om telefonen och kostnader etc men godkände ändå avtalet via sms efteråt. Nu har jag fått en dyrare faktura än jag minns att hon sagt. I sms:et som jag godkände står ingenting om telefonen eller kostnaden. Måste inte företaget informera om sådant?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

När ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att sälja något till dig finns det regler företaget måste följa. Det räcker inte att du muntligen tackar ja till ett erbjudande i ett telefonsamtal. Efter samtalet avslutats måste du även godkänna avtalet skriftligen för att det ska bli giltigt. Med skriftligen menas att du accepterar avtalet exempelvis genom att svara ja i ett sms.

Information du ska få i samband med det skriftliga godkännandet
Informationen du får i samband med att du skriftligen godkänner avtalet via sms:et ska återspegla vad som har sagts under telefonsamtalet. Du ska kunna förstå vad det är för erbjudande du ska ta ställning till.

Säljaren är innan avtalet ingås skyldig att informera om varan, dess egenskaper, pris, avtalets löptid, ångerrätt och villkoren för att säga upp avtalet. Lämnas inte den informationen under samtalet måste det ske på annat sätt, exempelvis i sms:et som du ska bekräfta.

Har det inte varit tydligt vad du svarade ja till, kan du argumentera för att avtalet inte är giltigt. Kontakta företaget skriftligen och spara en kopia. Vi kan inte göra bedömningen om det har varit tydligt eller inte.

Ångerrätt
Finns det ett giltigt avtal kan det finnas möjlighet att ångra avtalet.

Läs mer om ångerrätten här

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. I dagsläget kostar det inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor