Frågor och svar | Kategori: Pris och betalning

Hur länge kan ett företag vänta med att skicka fakturan?

Fråga från konsument:

Hur långt efter man har köpt en vara eller en tjänst kan företaget dröja med att skicka fakturan?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Om du har beställt varan eller tjänsten som privatperson har företaget rätt att kräva betalning i upp till tre år efter att varan har levererats till dig.

Preskriptionstid
När en privatperson köper något av ett företag blir skulden preskriberad efter tre år. Att en skuld preskriberas innebär att det inte längre går att kräva betalning för den. Det är viktigt att känna till att dessa tre år kan förlängas. Det räcker exempelvis med att företaget skickar nya krav eller att du betalar en del av summan för att skulden i de flesta fall ska leva kvar. Detta kallas preskriptionsavbrott. Räkna alltså inte med att dina skulder kommer att preskriberas.

Läs mer om preskription och olika typer av skulder

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor