Frågor och svar | Kategori: Abonnemang och prenumerationer

Kan cv-tjänster binda mig på ett abonnemang när det ser ut som en engångskostnad?

Fråga från konsument:

Hej!

Jag var inne på en webbplats där man kan få hjälp med att göra ett CV. På deras sida stod det 19 kr och vid sidan av det stod det 329 kr överstrucket. Jag använde bara tjänsten en gång och var beredd att betala 19 kr, men nu ser jag att de drar 329 kr i månaden och att det är någon form av abonnemang. Måste det inte framgå att det är ett abonnemang?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej!

När du köper en tjänst ska det tydligt framgå om det är ett abonnemang eller inte. Om företaget inte kan visa att det står i deras villkor att du binder dig till ett abonnemang kan de inte heller kräva någon betalning. Om det däremot framgår tydligt i villkoren att det är ett abonnemang, och du som konsument har fått ta del av villkoren, kan du vara betalningsskyldig till dess att du har sagt upp tjänsten.

Här kan du läsa mer om abonnemangsfällor​​​

Bestrida felaktig betalning
Om du anser att du inte är skyldig att betala för ett abonnemang har du möjlighet att bestrida kravet. Att bestrida betyder att du kontaktar företaget och ställer kravet att företaget betalar tillbaka pengar som redan har dragits. Har du delvis använt tjänsten kan behöva betala företaget för den del du nyttjat.

Jag kommer inte kunna svara på om du har rätt att bestrida eller inte eftersom vi ger oberoende vägledning.

Bestrid alltid skriftligen, till exempel via mejl, och spara en kopia.

Du kan läsa mer om hur du bestrider en felaktig betalning här

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd. de kan till exempel ha möjlighet att hjälpa dig kika på avtalet.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Anmäl till Konsumentverket
Om du anser att ett företag har oskäliga avtalsvillkor eller vilseledande marknadsföring kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan till Konsumentverket kan läggas till grund för framtida tillsynsarbete, men det kommer inte resultera i en prövning i ditt enskilda ärende.

Du kan göra en anmälan till Konsumentverket här

Vänligen

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor