Frågor och svar | Kategori: Resor

Inställd tågresa - Vad är mina rättigheter?

Fråga från konsument:

Vi har en bokad returresa med tåg Stockholm-Luleå. Resan har nu blivit inställd på grund av vädret. Tågbolaget har i dagsläget inte erbjudit något ombokningsalternativ. Vad är mina rättigheter? Om det inte finns några alternativ så att jag kan ta mig hem, har jag rätt att boka ett flyg och kräva ersättning för den kostnaden?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Eftersom tågets linjesträcka är längre än 15 mil så omfattas resan av Tågförordningen. När ett tåg blir inställt eller försenat ska du få välja mellan återbetalning eller ombokning till en ny resa med tåg eller buss. Du kan däremot inte kräva ersättning för en flygbiljett, eller kräva att tågbolaget bokar en flygbiljett till dig.

Återbetalning
Om hela resan är inställd har du rätt till en återbetalning av hela biljettpriset om du inte har valt ombokning. Du har rätt att få din återbetalning eller ersättning inom 30 dagar från det att tågbolaget tog emot din begäran.

Ombokning
Om du väljer ombokning ska det ske på "likvärdiga transportvillkor", till exempel annat tåg eller buss. Du ska inte få några extrakostnader på grund av ombokningen.

Väljer du att bli ombokad till en ny resa, kan du kräva följande ersättning:

  • Blir resan mellan 60–119 minuter försenad från den ursprungliga avgångstiden har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset.
  • Blir resan mer än 120 minuter försenad från den ursprungliga avgångstiden har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.
Om du inte får något ombokningsalternativ från tågbolaget inom 100 minuter från den planerade avgångstiden behöver du inte längre vänta på besked. Då har du rätt att själv köpa en ny biljett med tåg eller buss. Tågbolaget ska då ersätta dig för nödvändiga, lämpliga och rimliga kostnader. Tågbolaget kan alltså begränsa sin ersättningsskyldighet till just likvärdiga transportsätt och de är inte skyldiga att ersätta dig för en flygbiljett.

Ersättning
Du som resenär har rätt till måltider, dryck och hotellrum eller annan inkvartering om det är nödvändigt och möjligt för tågbolaget att erbjuda, vid en inställd resa om resan i sin helhet är längre än 15 mil. Tågbolaget kan dock begränsa denna rätt till högst tre nätter om tåget ställdes in på grund av exempelvis extraordinära omständigheter.

Läs mer om dina rättigheter vid försenat eller inställt tåg

Tänk på att ställa dina krav skriftligt till tågbolaget.

Om ni inte kommer överens
Om du och tågbolaget inte kommer överens erbjuder de flesta kommuner konsumentvägledning. De kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Löser det sig fortfarande inte kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ditt ärende prövat kostnadsfritt. ARN ger en rekommendation för hur tvisten mellan er ska lösas. Tänk på att tvisten måste överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej,
Vad gäller om man blir meddelad av resebolaget att man får boka om till andra färdmedel, och det är inte specificerat vilka? Vi bokade om till flyg, och fick nu i efterhand höra att flyg inte ersätts. Ingenting stod om det i meddelandet.

Ylva

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Ylva,

Tack för din fråga!

När du bokar om din biljett vid en inställd tågresa har du möjlighet att boka om under "likvärdiga transportvillkor". Ett flyg ses inte som en likvärdig transport gentemot ett tåg.

Du kan alltså inte få ersättning för flygbiljett från tågbolaget om du valt att på egen hand boka en flygbiljett för att ta dig till din destination.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Vi har blivit ombedda att ta ersättningsbuss i Varberg till Göteborg idag, men världarna, var inte säkra på om det kom fler bussar, utan sa att det gick tåg till via Borås till Göteborg, så vi är på det nu. Då det var teknisk fel på sträckan Varberg-Göteborg. Hur går vi tillväga angående ersättning?

Per

Svar:

Adam
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Per,

Tack för att du kontaktar oss!

Förutsatt att den totala sträckan på tåglinjen är över 15 mil gäller tågförordningen.

Väljer du att fortsätta resan eller att bli ombokad till en ny resa, kan du kräva följande ersättning:

  • Blir resan mellan 60–119 minuter försenad har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset.
  • Blir resan mer än 120 minuter försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.

Vänligen

Adam
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor