Frågor och svar | Kategori: Resor

Inget rum efter bokning hos Booking. Vad är mina rättigheter?

Fråga från konsument:

Hej. Vill ha hjälp med att få ersättning av Booking då rummet som jag bokat inte levererades.
Jag gjorde allt för att få tag i värden utan att lyckas, via telefon, mejl och sms… jag fanns vid boendet på avtalad tid utan att få kontakt. Jag ringde kundtjänst men bara telefonsvarare.
Va tvungen boka nytt rum.
Har inte fått hjälp efteråt av Booking. Hur kan ni hjälpa mig?

Olof Bjuggstam

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Olof,

Tack för din fråga!

När du bokar resa via en bokningsplattform, exempelvis Booking har dessa bokningsplattformar generellt ett begränsat ansvar gällande boendetjänsten. Det brukar istället vara boendet som är ansvarig vid eventuella fel.

Du behöver därför undersöka i villkoren för din bokning för att se vem du kan rikta dina krav mot.

Du behöver:

 • undersöka vem som är avtalsmotpart enligt avtalsvillkoren,
 • undersöka vilket ansvar Booking har enligt avtalsvillkoren
 • om Booking har begränsat sitt ansvar och det enligt villkoren är boendet som är ansvarig för själva boendetjänsten
Om det står i villkoren att det är boendet som är ansvariga för tjänsten måste du klaga direkt till dem. Om du har krav på ersättning behöver du även rikta dessa direkt till boendet.

Om du och boendet inte kommer överens:

 • Om boendet finns i Sverige
  Om det är boendet som är din avtalsmotpart och det finns i Sverige kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ditt ärende prövat. Tänk på att först skicka klagomål till hotellet innan du anmäler till ARN.

  ARN har en värdegräns för resor på 1000 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 1000 kronor. 

 • Om boendet finns inom EU (och Norge, Island och Storbritannien)
  Om det är boendet som är din avtalsmotpart och det finns inom EU (och Norge, Island och Storbritannien) kan du vända dig till våra kollegor på Konsument Europa som är en del av ECC-nätverket. De kan ge rådgivning och i vissa fall medla i ärenden (under förutsättning att det finns tillräckligt med underlag). Medlingen bygger på frivillighet.

  Läs mer om hur du kontaktar Konsument Europa

 • Om boendet finns utanför EU
  Om det är boendet som är din avtalsmotpart och det finns i ett annat land är det sannolikt lagen i det land där boendet finns som gäller. Då behöver domstol i det landet pröva tvisten om du och boendet inte kommer överens.

Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor