Frågor och svar | Kategori: Fordon

Tesla i strejk - Vad är mina rättigheter mot verkstaden?

Fråga från konsument:

Jag har en Tesla som sedan den 19/7 har stått på Werksta i Linköping och väntat på reparation efter en trafikolycka. För ett par veckor sedan påbörjades arbetet på bilen, men avbröts då de inte hade beställt alla delar som de behövde, men förra veckan så hade alla delar kommit och arbetet påbörjades. Dock har ju nu IF Metall valt att sätta Werksta i blockad, som ett led i deras strejk mot Tesla. Werksta får enligt IF Metall nu inte röra en Tesla, bilen får inte ens stå kvar inne i deras verkstad utan har placerats i ett tält på gården. Vem vet hur lång tid detta kommer att ta och min bil, som vid krocktilfället var tre veckor gammal, kommer nu att stå olagad i ett tält. Jag har ingen möjlighet att hämta den, då den är okörbar. Vad har jag för rättigheter i detta? Vi har nu snart passerat fyra månader på Werksta.

Marcus

Svar:

Isabell
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Marcus,

Tack för din fråga!

Har du en bokad tid för reparation och Werksta nu inte kan utföra den på grund av strejken, så kan det ses som att Werksta är i dröjsmål.

Dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen
Enligt konsumenttjänstlagen kan du vanligtvis kräva att Werksta håller sin del av avtalet och slutför arbetet. Det finns dock situationer när du inte kan ställa krav på att Werksta ska göra klart. Det gäller till exempel då hinder utanför Werkstas kontroll gör det omöjligt för dem att utföra arbetet. Vi kan inte göra bedömningen om strejken ses som ett sådant undantag eller inte.

Om Werksta inte har slutfört arbetet inom rätt tid har du rätt att hålla inne med betalning som säkerhet för ditt krav. Du skriver att bilen ska repareras på grund av en trafikolycka. Om det är ditt försäkringsbolag som ska stå för betalningen kan du be dem hålla inne med betalningen.

Om Werksta inte kan slutföra arbetet får du istället ställa krav på att avtalet ska hävas.

Du kan även ha rätt att kräva ersättning för eventuella kostnader du drabbas av till följd av förseningen. Werksta kan dock gå fri från att ersätta dig om det finns hinder utanför deras kontroll.

Läs mer om dina rättigheter när verkstadsarbete drar ut på tiden 

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Om du har frågor kring vad som gäller utifrån din försäkring kan du kontakta vår samarbetspartner Konsumenternas Försäkringsbyrå. De ger oberoende vägledning i frågor som rör försäkringar och pensioner. Vägledningen är kostnadsfri. Du når dem på telefonnummer 0200-22 58 00, vardagar mellan 9.00 och 12.00.

Till Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats

Om ni inte kommer överens
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och Werksta inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att Werksta har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Isabell
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Marcus! Hitta en tesla auktoriserad verkstad som inte omfattas av strejken. Det finns några stycken. Sen ringer du ditt försäkringsbolag och ber de stå för transporten av bilen till den nya verkstaden. Fick igenom precis den lösningen på en av jobbets teslor som var drabbade av ungefär samma problematik på en Werksta

Peter

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor