Frågor och svar | Kategori: Ångerrätt och öppet köp

Kan jag ångra köp av lustgas?

Fråga från konsument:

Kan man som konsument returnera lustgas/n2o enligt ångerrätten?
Det är köpt från en websida där de i sina villkor skrivit att alla köp på produkter med 12% skatt räknas som livmedel när det kommer till ångerätten.
Vad är det som gör så att en produkt ej omfattas av ångerrätten när det kommer till livsmedel?
Då produkten har ett utgångsdatum, skattas som livsmedel och ska brukas i livsmedelssyfte.

Markus

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Markus,

Tack för din fråga!

Ja, du bör ha rätt att returnera lustgasen. Lustgas ses sannolikt inte som ett livsmedel eftersom det inte är meningen att förtäras. Lustgas kan exempelvis användas som drivmedel till gräddsifoner.

Om du anser att du har rätt att ångra köpet av lustgasen kan du argumentera för det och meddela företaget skriftligen att du vill ångra köpet. Du behöver kontakta dem inom ångerfristen som är 14 dagar räknat från dagen efter lustgasen levererades. Mejl fungerar bra eftersom du då har bevis på att du har ångrat dig i rätt tid.

Undantag när ångerrätten inte gäller
Ångerrätt gäller inte för avtal som avser varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla. Det handlar dock om varor som har en väldigt kort ”livslängd”, exempelvis livsmedel. Det beror på att de är omöjliga för ett företag att sälja vidare om du skulle ångra ditt köp. Ett undantag är dock livsmedel med lång livslängd som exempelvis konserver som du ska kunna ångra.

Läs mer om ångerrätten här​​​

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Om du och företaget inte kommer överens angående ångerrätten kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor