Frågor och svar | Kategori: Bostad och hantverkare

Fakturerat för 1 timme när reparatören var på plats i 45 minuter?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hade nyligen problem med värmepumpen, en reparatör från företaget kom och var på plats i 45 minuter. Några dagar senare kom räkningen och de fakturerade för 1 timmes arbetstid samt servicebil i 1 timme.
När jag klagade på fakturan fick jag till svar att restid ingick i arbetstiden och att 1,0 tim var den minsta arbetstiden de hade. Är det en korrekt faktura? Bör inte företaget också i förväg uppge vad som gäller för arbetstid och servicebil?

Kjell

Svar:

Emma
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Kjell,

Det förekommer att företag inom vissa branscher fakturerar för minst en timme och det behöver inte vara oskäligt. Men det ska då framgå av deras avtalsvillkor.

Priset ska vara skäligt
Om du inte har bett om en prisuppgift innan du anlitade företaget blir det svårare att klaga på priset i efterhand. Om ni inte har kommit överens om ett pris säger lagen att du ska betala ett så kallat skäligt pris. Ett pris brukar vara skäligt om det motsvarar vad tjänsten normalt sett brukar kosta. För att få fram den informationen kan du undersöka med andra oberoende företag i samma bransch och område vad de skulle fakturera för det aktuella arbetet.

Läs mer om dina rättigheter när du och hantverkaren inte är överens om pris​​​

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Emma
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor