Frågor och svar | Kategori: Mobil, tv, bredband

Får Open Infra ta ut en avgift för drift- och underhåll?

Fråga från konsument:

Hej,

Vi fick fiber installerat i vårt hus för snart två år sedan. Vi tecknade ett avtal med Open Infra där vi själva skulle få välja vilken leverantör som skulle få leverera internet till oss (alltså det dyrare alternativet).
I fredags fick vi ett brev där dom berättar att dom kommer göra ett tilläggsavtal där vi ska betala en summa på 18:- i månaden för underhåll av nätet. Och om vi inte godkänner detta avtal inom 30 dagar så kommer dom stänga av vår fiber.
Får dom göra på detta sätt?

Mvh
Karolina

Karolina

Svar:

Isabell
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Karolina,

Tack för din fråga!

Om du och Open Infra har ingått ett bindande avtal ska det också följas. För att Open Infra ska kunna kräva en sådan månadsavgift krävs det att det framgår i ert avtal att villkorsändringar får ske och på vilka grunder.

Om det inte finns något sådant villkor i ditt ursprungliga avtal med Open Infra kan du argumentera för att du inte ska behöva acceptera ändringen.

Om det finns ett sådant villkor och du anser att det är oskäligt har du möjlighet att gå vidare för en bedömning.

Läs mer om villkorsändringar och underhållsavgift på Telekområdgivarnas webbplats

Kontakta Open Infra skriftligt
Anser du att villkorsändringen är oskälig eller om det inte framgår av ert avtal att villkorsändringar får ske behöver du börja med att kontakta Open Infra och klaga. Kontakta dem skriftligt, gärna via mejl så du har bevis på att du har klagat.

Så gör du med fakturan 
Om du även får en faktura som du anser är felaktig har du möjlighet att skriftligen protestera mot den. Antingen genom att betala fakturan under protest eller bestrida fakturan.

Betala under protest
Om det finns en risk att anslutningen stängs av är ett alternativ att betala under protest. Då betalar du fakturan och kontaktar Open Infra skriftligen och förklarar att du anser att fakturan är felaktig och att du betalar under protest. Du behöver också meddela Open Infra att du har för avsikt att kräva tillbaka pengarna i efterhand. Då har du ett krav mot Open Infra och behöver ta ärendet vidare för en prövning om ni inte kommer överens.

Bestrida felaktig faktura
Ett annat alternativ är att skriftligen bestrida (protestera mot) fakturan med en förklaring till varför du anser att den är felaktig. Mejl funkar bra, det handlar om att du ska kunna bevisa att du har meddelat Open Infra att du inte godkänner betalningen.

Det är viktigt att fortsätta att skriftligen bestrida om du får inkassokrav eller ett betalningsföreläggande från Kronofogden för att undvika en betalningsanmärkning. Open Infra har möjlighet att driva ärendet rättsligt om de anser att kravet är riktigt. Får de rätt i tingsrätten så riskerar du att få betala mer än summan på själva fakturan som till exempel dröjsmålsränta och andra avgifter.

Läs mer om att protestera mot en felaktig faktura

Telekområdgivarna
Du kan även kontakta vår samarbetsbyrå Telekområdgivarna. De ger opartisk och kostnadsfri vägledning till konsumenter kring bland annat fiberavtal. Du når dem via deras webbformulär.

Om ni inte kommer överens
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och Open Infra inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Anmäl till Konsumentverket
Om du upplever att Open Infra inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen kan du göra en anmälan till oss på Konsumentverket. Din anmälan innebär inte att vi hjälper dig personligen i just ditt ärende. Däremot kan din anmälan hjälpa andra konsumenter i framtiden eftersom Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem.

Du kan göra en anmälan till Konsumentverket här

Vänligen

Isabell
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej.

Jag har varit i kontakt med open Infra idag och dom menar att avgiften på 18 :- inte har tagits ut under mina två första år som kund pga att jag som konsument fallit mellan stolarna i deras system, och att dom helt enkelt missat mig.
Detta skulle inte krävas in retroaktivt. Utan dom skickade nu ut nya brev med nya avtalsvillkor för att göra alla kunder medvetna om denna avgift.

Dom hänvisar till två punkter i avtalet som enligt dom, ger dom rätt att ta ut denna avgift. Kan jag maila avtalet så ni kan titta på det, eller måste jag vända mig någon annan stans för det?

I mitt avtal från 2020 nämns 9:- för drift och underhåll av fiberbox i punkt 6c. Och den är nu 18:- i villkorsändringen pga att allt blir dyrare enl. kundtjänst. I villkorsändringen nämns inte fiberboxen, utan fiberinfrastrukturen. Hur noga ska man vara som konsument innan man godkänner en sådan här avtals ändring? Allt benämns olika i dom olika avtalen, så man vet ju inte riktigt vad man eventuellt godkänner.
Som avtalet är skrivet nu känns det som att dom när som helst kan komma med nya ändringar och krav.

Med vänlig hälsning,
Karolina

Karolina

Svar:

Isabell
Vägledare,
Konsumentverket

Hej igen Karolina,

Vi kan inte tolka avtalsvillkor eller göra bedömningen om du ska acceptera villkorsändringen.

Om du vill ha hjälp med att kolla igenom villkoren, kan du undersöka om du har kommunal konsumentvägledning.

Anser du att villkorsändringen är oskälig och ni inte kommer överens har du möjlighet att vända dig till ARN för att få en individuell bedömning.

Du kan även göra en anmälan till Konsumentverket där du kan skicka in din dokumentation, men det är som sagt inget som hjälper dig i just ditt ärende.

Vänligen

Isabell
Vägledare, Konsumentverket

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor