Frågor och svar | Kategori: Pris och betalning

Jag har betalat en faktura från Gravskötsel. Kan jag ångra mig?

Fråga från konsument:

Hej!

Jag fick hem en faktura från Gravskötsel och Omvårdnad i Sverige. Jag betalade den då jag trodde att det var en räkning från kyrkan. Nu har jag förstått att det bara var ett erbjudande, även om det såg ut precis som en faktura.

Kan jag ångra mig?

Mvh Oskar

Oskar

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Oskar,

Tack för din fråga!

Om Gravskötsel och omvårdnad i Sverige skickat ut ett erbjudande till dig är det viktigt att det faktiskt framgår att det rör sig om ett erbjudande. Är det ett erbjudande behöver du inte betala. Du har rätt att bestämma själv vem du vill ingå avtal med.

Om du har blivit vilseledd av Gravskötsel och omvårdnad i Sverige
Som jag skrev ovan ska det tydligt framgå om det rör sig om reklam. Alltså om det är ett frivilligt erbjudande om att köpa något eller om det faktiskt är ett krav på betalning i form av en faktura.

Om du anser att företaget vilselett dig till att ingå avtalet finns möjlighet att bestrida fakturan och avtalet. Att bestrida betyder att du protesterar mot betalningen och förklarar varför du inte anser att avtalet är giltigt. När du redan har betalat får du kräva återbetalning från företaget.

Tänk på att alltid kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl, när du bestrider en faktura eller kräver återbetalning.

Läs mer om att bestrida en faktura

14 dagars ångerrätt vid distansavtal
När du ingår ett avtal på distans har du 14 dagars ångerrätt enligt lag. Inom 14 dagar kan du alltså kontakta Gravskötsel och omvårdnad i Sverige och meddela att du ångrar köpet. Du behöver inte ha någon särskild anledning.

Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl, och spara en kopia på ditt mejl.

Läs mer om ångerrätt

Om du och Gravskötsel och omvårdnad i Sverige inte kommer överens
Om du och företaget inte kommer överens angående att du känner dig vilseledd eller vill ångra ditt köp kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten måste företaget ha sagt nej till dina krav, eller inte svarat dig inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARN:s värdegränser.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Anmäl till Konsumentverket
Du ska alltid veta om något som företaget skickar till dig är marknadsföring eller inte. Anser du att det inte framgår att det är ett erbjudande du fått och att det är otydligt om det rör sig om reklam, kan du anmäla det till oss på Konsumentverket.

En anmälan innebär inte att vi hjälper dig personligen i ditt ärende. Men det kan hjälpa andra konsumenter i framtiden eftersom Konsumentverket uppmärksammas på problemet.

Du kan göra en anmälan till Konsumentverket här

 Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor