Frågor och svar | Kategori: Reklamation och garanti

Min Easee laddbox har fått försäljningsförbud. Vad ska jag göra nu?

Fråga från konsument:

Hej!

Jag läste nu på morgonen att laddboxen till min elbil från Easee har fått försäljningsförbud från Elsäkerhetsverket eftersom den kan börja brinna. Jag vill inte använda den mer om den kan orsaka fara, men jag behöver en laddbox till min bil.

Vad ska jag göra nu?

Mvh Emanuel

Emanuel

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Emanuel,

Tack för din fråga!

Uppdatering 16:e maj 2024
Den 22:a april 2024 beslutade Elsäkerhetsverket att redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge inte behöver åtgärdas. De skriver att beslutet grundats på att risken för fel av allvarlig karaktär är så låg att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar.

Försäljningsförbud fortsätter dock gälla och aktuella modeller får inte säljas i Sverige.

Har du en laddbox av de nämnda modellerna meddelar Elsäkerhetsverket att du vara observant på eventuella fel med laddboxen. Upptäcker du fel ska du anmäla dem till tillverkaren. Du kan även göra en anmälan till Elsäkerhetsverket om en elektrisk utrustning stör eller orsakar problem.

Till Elsäkerhetsverkets pressmeddelande

Dina rättigheter vid fel på vara
Vi på Konsumentverkets vägledning gör aldrig en bedömning av enskilda fall. Vi ger oberoende vägledning och därmed generell information kring dina rättigheter som konsument. 

Enligt konsumentköplagen har du rätt att klaga (reklamera) om varan du köpt har ett urspungligt fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns där redan när du köpte varan, som till exempel ett tillverkningsfel. Det är du som ska kunna visa att det finns ett fel på varan. Finns det ett urspungligt fel ska företaget du köpt din vara av åtgärda felet utan kostnad för dig. Åtgärda kan innebära laga, byta ut, prisavdrag eller hävning.

Vid ursprungliga fel kan du även ha rätt att bli ersatt för extra kostnader du drabbas av på grund av felet.

Läs mer om dina rättigheter vid fel på vara

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Två frågor
1. Kan man även få ersättning för att ladda på publika laddstolpar istället för sin egen laddbox?
2. Vad händer om Easee går i konkurs pga de höga kostnaderna för att fixa laddboxen, vem vänder man sig till då och har de då samma skyldigheter att avhjälpa felet och stå för extra kostnader?

Jerker

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Jerker,

Tack för dina frågor!

1. Ersättning för användning av publika laddstolpar
Du kan ha rätt till ersättning om du kan visa att du måste använda publika laddstolpar på grund av fel i din laddbox.

Då är det viktigt att du argumenterar för varför du anser att du har rätt till ersättningen samt visar underlag på kostnaderna som du har fått. Det kan vara kvitton, fakturor eller andra intyg. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.

2. Om Easee går i konkurs
Enligt konsumentköplagen är det företaget som du har köpt din laddbox av som är ansvarig vid en reklamation. Börja därför med att kontakta din återförsäljare med dina krav.

Läs mer om dina rättigheter vid en reklamation

Om Easee, som är tillverkare av laddboxen, skulle gå i konkurs och du har ett krav mot dem är det till utsedd konkursförvaltare du får vända dig. Företagets skulder betalas utifrån en särskild ordning och vissa skulder prioriteras framför andra. Det gör att du som konsument ofta har små möjligheter att få pengar tillbaka.

Du kan läsa mer på vår webbplats om ett företag har gått i konkurs

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej!

Jag har nyligen köpt och fått en Easee laddbox installerad. Jag har inte betalt den ännu till företaget. Ska jag vänta med betalning eller får jag en betalningsanmärkning då?

Vilka är era rekommendationer i detta läge?

Mvh Sofie

Sofie

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Sofie,

Tack för din fråga!

Om det finns ett fel på din laddbox har du enligt konsumentköplagen rätt att hålla inne med så stor del av betalningen som motsvarar felet. I sådant fall har du möjlighet att bestrida (protestera mot) den del av fakturan som motsvarar vad det skulle kosta för dig att åtgärda felet på din laddbox med hjälp av ett annat företag.

Om du väljer att hålla inne med en del av fakturan är det viktigt att du meddelar företaget:

  • att du håller inne betalning 
  • hur mycket du håller inne med  
  • varför du gör det

Har du köpt din laddbox på kredit, till exempel på faktura eller avbetalning, behöver du meddela både företaget och kreditgivaren att du håller inne betalningen. Tänk på att ta kontakt skriftligen, till exempel via mejl.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor