Frågor och svar | Kategori: Reklamation och garanti

Min Easee laddbox har fått försäljningsförbud. Vad ska jag göra nu?

Fråga från konsument:

Hej!

Jag läste nu på morgonen att laddboxen till min elbil från Easee har fått försäljningsförbud från Elsäkerhetsverket eftersom den kan börja brinna. Jag vill inte använda den mer om den kan orsaka fara, men jag behöver en laddbox till min bil.

Vad ska jag göra nu?

Mvh Emanuel

Emanuel

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Emanuel,

Tack för din fråga!

Jag förstår din oro. Vi på Hallå Konsument kan svara på vad du har för rättigheter när en vara du köpt har ett ursprungligt fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns där redan när du köpte boxen, som till exempel ett tillverkningsfel. Vi gör inte en bedömning om det finns ett fel eller inte.

När det kommer till dessa laddboxar är det Elsäkerhetsverket som gjort en utredning och utifrån den anser att det finns fel på laddboxarna.

Dina rättigheter vid fel på din laddbox
Enligt konsumentköplagen har du rätt att få ursprungliga fel åtgärdade utan kostnad för dig. Enligt lagen är det företaget som du har köpt din laddbox av som du ska kontakta vid en reklamation. Elsäkerhetsverket har i detta fall informerat om att det är Easee som ska åtgärda bristerna.

  • Du har rätt att få laddboxen reparerad eller utbytt mot en ny likvärdig laddbox. Detta ska ske kostnadsfritt för dig.
  • Om företaget inte har möjlighet att laga eller byta ut din felaktiga laddbox eller felet ses som stort och allvarligt kan du ha rätt att häva köpet. När ditt köp hävs betyder det att du lämnar tillbaka din laddbox och får dina pengar tillbaka. 
Läs mer om dina rättigheter vid fel på vara

Skadestånd för extra kostnader
Om laddboxen är felaktig och du drabbas av extra kostnader på grund av felet ska du bli ersatt för dessa.

Exempel på kostnader kan vara:

  • kostnader för att du måste köra till återförsäljaren för att lämna tillbaka din laddbox
  • kostnader för att ta ner den felaktiga laddboxen och återinstallera en ny utan fel
  • inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot reparatör
Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ner på att klaga på felet. För att kunna få ersättning behöver visa underlag på kostnaderna som du har fått. Det kan vara kvitton, fakturor eller andra intyg. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren för mer information
Då din laddbox fått ett försäljningsförbud är det återförsäljaren eller tillverkaren du ska kontakta för mer information. Det är bra om du kontaktar dem skriftligen, exempelvis via mejl.

Elsäkerhetsverkets information
Elsäkerhetsverket har publicerat en nyhet där de berättar om försäljningsförbudet och svarar på vanliga frågor kring detta. Läs denna nyhet och håll er informerade när Elsäkerhetsverket uppdaterar denna efterhand.

Läs nyheten om försäljningsförbudet av Easee laddboxar hos Elsäkerhetsverket

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Två frågor
1. Kan man även få ersättning för att ladda på publika laddstolpar istället för sin egen laddbox?
2. Vad händer om Easee går i konkurs pga de höga kostnaderna för att fixa laddboxen, vem vänder man sig till då och har de då samma skyldigheter att avhjälpa felet och stå för extra kostnader?

Jerker

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Jerker,

Tack för dina frågor!

1. Ersättning för användning av publika laddstolpar
Du kan ha rätt till ersättning om du kan visa att du måste använda publika laddstolpar på grund av fel i din laddbox.

Då är det viktigt att du argumenterar för varför du anser att du har rätt till ersättningen samt visar underlag på kostnaderna som du har fått. Det kan vara kvitton, fakturor eller andra intyg. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.

2. Om Easee går i konkurs
Enligt konsumentköplagen är det företaget som du har köpt din laddbox av som är ansvarig vid en reklamation. Börja därför med att kontakta din återförsäljare med dina krav.

Läs mer om dina rättigheter vid en reklamation

Om Easee, som är tillverkare av laddboxen, skulle gå i konkurs och du har ett krav mot dem är det till utsedd konkursförvaltare du får vända dig. Företagets skulder betalas utifrån en särskild ordning och vissa skulder prioriteras framför andra. Det gör att du som konsument ofta har små möjligheter att få pengar tillbaka.

Du kan läsa mer på vår webbplats om ett företag har gått i konkurs

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej!

Jag har nyligen köpt och fått en Easee laddbox installerad. Jag har inte betalt den ännu till företaget. Ska jag vänta med betalning eller får jag en betalningsanmärkning då?

Vilka är era rekommendationer i detta läge?

Mvh Sofie

Sofie

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Sofie,

Tack för din fråga!

Om det finns ett fel på din laddbox har du enligt konsumentköplagen rätt att hålla inne med så stor del av betalningen som motsvarar felet. I sådant fall har du möjlighet att bestrida (protestera mot) den del av fakturan som motsvarar vad det skulle kosta för dig att åtgärda felet på din laddbox med hjälp av ett annat företag.

Om du väljer att hålla inne med en del av fakturan är det viktigt att du meddelar företaget:

  • att du håller inne betalning 
  • hur mycket du håller inne med  
  • varför du gör det

Har du köpt din laddbox på kredit, till exempel på faktura eller avbetalning, behöver du meddela både företaget och kreditgivaren att du håller inne betalningen. Tänk på att ta kontakt skriftligen, till exempel via mejl.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor