Frågor och svar | Kategori: Reklamation och garanti

Reklamation och läsning av e-bok

Fråga från konsument:

1. Om jag köper en e-bok från adlibris, som inte går att öppna indelas egen app "Letto", har butiken då rätt att kräva att jag ska använda en annan app?
Inga uppdateringar finns och ominatallation hjälper inte. Boken öppnas inte eller så crashar appen var och varannan sida.
2. När boken öppnas i en annan app, är textstorleken så stor att den blir jobbig att läsa. Boken anpassar sig inte efter inställningarna i den andra e-bok appen.

Hanna

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Hanna,

När du köper en e-bok har du rätt att klaga på ursprungliga fel upp till tre år. Det innebär att du kan klaga på fel som fanns vid köpet av din e-bok.

Om du vid köpet av din e-bok fått information att du skulle kunna använda dig av deras egen app bör du kunna klaga på att den inte fungerar. Skulle företaget hänvisa dig till en annan app som inte heller den fungerar på ett bra sätt med den e-bok du har köpt kan du klaga och meddela Adlibris att du inte kan använda e-boken.

När du köpt din e-bok efter 1 maj 2022 gäller den nya konsumentköplagen. Om felet med e-boken visar sig inom ett år efter du fick tillgång till den är det företaget som ska bevisa att det inte rör sig om ett ursprungligt fel om de inte ska behöva reparera felet. Det räcker alltså med att du kan visa att det finns fel, du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på.

Dokumentera felet
Dokumentera felet innan du kontaktar företaget. Du kan till exempel ta bilder eller filma felet. Sådan dokumentation kan bli viktig om du och företaget inte kommer överens. Spara därför allt underlag. Finns det inget bra sätt att dokumentera på kan du beskriva felet när du kontaktar företaget.

Vad kan du kräva av företaget?
I första hand kan du kräva att Adlibris åtgärdar felet kostnadsfritt. Om detta inte skulle vara möjligt i och med felet på deras app kan du istället argumentera för en hävning av köpet. En hävning betyder att e-boken tas bort och att du inte längre har tillgång till den digitalt.

Kontakta Adlibris skriftligen
Det finns inga krav på hur du ska reklamera (klaga på felet), men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligt. Då kan du bevisa att du har klagat och att du har gjort det i rätt tid. Du kan till exempel skicka ett mejl. Då kan du också bifoga underlag som visar felet. Tänk på att spara mejlet som bevis.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Är det Konsumentköplagen som primärt gäller i detta ärende, utöver Distansköpslagen?
Finns det annan lagstifting som är relevant?

Tänker att detta är en typisk "digital tjänst" som inte motsvarar kundens förväntningar. För att veta på förhand vad som gäller äer det bra att kunna läsa på om relevant lagstifting. :-)

Michael W.

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Michael,

Det stämmer att det är i den nya konsumentköplagen från 1 maj 2022 som reglerar dina rättigheter vid köp av digitalt innehåll och digitala tjänster.

Läs mer om dina rättigheter vid köp av digitalt innehåll och digitala tjänster

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Tack för länken till den lättfattliga förklaringen.
En följdfråga ang. det som står där, "När du inte får en egen kopia räknas det istället som en digital tjänst. Det kan vara streamingtjänster, sociala medier och molnlagring."

Räknas även endast MÖJLIGHETEN att ta del av streamat innehåll, sociala medier och lagrad data som en "digital tjänst" eller är det vad som INTE täcks av denna lag, enligt 8 §?
"8 § Lagen gäller inte
1. avtal som avser elektroniska kommunikationstjänster med undantag för nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster,..."

Jag tänker på ett vanligt "mobilabonnemang". :-)
Täcks detta istället av Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation?

Michael W.

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

När det kommer till mobilabonnemang så är det villkoren som styr vad du har rätt till.

Själva mobilen med dess digitala delar omfattas av konsumentköplagen.

Appar till exempel du köper omfattas också av konsumentköplagen.

Lagen du nämner handlar inte om dina rättigheter vid fel i mobilabonnemang utan omfattar till exempel vilken information ett företag ska ge till konsumenten innan avtal ingås.

Vår samarbetsbyrå Telekområdgivarna har bra information om till exempel Lagen om elektronisk kommunikation.

Till Telekområdgivarnas webbplats

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor