Frågor och svar | Kategori: Reklamation och garanti

Batteriet till min elcykel fungerar inte. Vilka rättigheter har jag?

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag köpte en elcykel sommaren 2020. Jag har inte använt cykeln så ofta. När jag skulle cykla förra veckan upptäckt jag att batteriet inte gick att ladda. Affären som jag köpte cykeln av säger att det inte finns några nya batterier till min cykel. Vad ska jag göra nu?

Linnea

Svar:

Cecilia
Cecilia
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Linnea,

Vad tråkigt att din cykel inte fungerar.

Dina rättigheter
Det finns ingen lag som säger att ett företag måste tillhandahålla reservdelar under en viss tid.

Däremot har du tre års reklamationsrätt på ursprungliga fel när du som privatperson köpt en vara av ett företag. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns på cykeln redan när du köpte den, till exempel ett tillverkningsfel. Du ska då klaga (reklamera) till företaget du köpte cykeln av. I första hand kan du kräva att företaget rättar till felet, genom att laga eller byta ut det som inte fungerar.

Företaget ansvarar inte för fel som du har orsakat cykeln, till exempel om du använt den på ett sätt den inte är gjord för eller inte följt eventuella skötselråd för cykeln och dess batteri.

Eftersom det gått mer än sex månader sen du gjorde ditt köp behöver du kunna bevisa att det rör sig om ett ursprungligt fel, om du och företaget inte är överens. Det kan du till exempel göra genom att låta ett opartiskt och kunnigt företag felsöka din elcykel. Be då om ett skriftligt utlåtande om felet.

Om det rör sig om ett ursprungligt fel som inte går att åtgärda eller om företaget har försökt att rätta till felet två gånger utan att lyckas så kan en hävning bli aktuellt. Häva innebär att du får lämna tillbaka cykeln och får tillbaka dina pengar

Läs mer om reklamation här

Kontakta företaget skriftligen
Om du anser att det rör sig om ett ursprungligt fel ska du alltså klaga till företaget du köpte cykeln av. Gör detta skriftligen, till exempel via mejl, för att ha kvar bevis på att du har klagat samt vilket svar du får.

Om du och företaget inte kommer överens
Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan prova vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor