Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Vad innebär CE-märket?

Fråga från konsument:

Hej!

Jag funderar över "CE-märket" som finns på olika produkter. Vad betyder det egentligen? Jag antar att inte alla produkter måste ha denna märkning, eftersom många saknar den?

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Det stämmer att bara vissa produkter måste och får CE-märkas. Exempel på produkter som måste CE-märkas är:

  • leksaker
  • elektrisk hemutrustning 
  • maskiner 
  • fyrverkerier 
  • flytvästar
  • hjälmar och annan personlig skyddsutrustning

CE-märket betyder att tillverkaren garanterar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. Utan märkningen får den inte säljas inom EU. Tillverkaren är skyldig att ta reda på om produkt ska CE-märkas eller inte.

Alla produkter ska vara säkra, men alla får inte CE-märkas. Exempel på produkter som inte får CE-märkas är möbler, barnvagnar, nappar och andra barnartiklar.

Konsumentverket ansvarar för marknadskontroller av leksaker och personlig skyddsutrustning som ska vara CE-märkta. Om du upptäcker en produkt som har en felaktig märkning kan du göra en anmälan till Konsumentverket.

Här kan du göra en anmälan till Konsumentverket

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag har köpt en begagnad båt 2016-04 och som tillverkades 2009 direkt från företaget som tillverkat båten . Jag har nu upptäckt att båten inte är CE märkt, vad kan jag göra ?


Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Om båten du köpt är en fritidsbåt 2,5-24 meter så ska den vara CE-märkt.

Eftersom det bara är tillverkaren som får göra CE-märkningen så bör du kunna kräva att detta görs nu i efterhand.

Om det inte går så skulle du kunna kräva att få häva köpet. Allmänna reklamationsnämnden har i några beslut funnit att avsaknad av CE-märke på båt varit ett sådant fel som medfört rätt till hävning. Nämnden sa bland annat att förutom de risker det innebär att de miljö- och säkerhetskrav som uppställs i reglerna inte är uppfyllda, medför avsaknad av CE-märkning också bl.a. ett betydligt lägre andrahandsvärde än för CE-märkta båtar se Ärendenummer 2009-10743 och 2009-9695.

Vänligen,

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Avfuktare: Måste maskinen vara märkt eller räcker det att märket finns i instruktionsboken?


Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Märket ska sitta på varje vara som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur varan ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen.

CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid.

Du kan läsa mer om CE-märkning på Konsumentverkets webbplats


Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag undrar om CE-märkningen måste finnas på produkten eller om det räcker med märkning på förpackningen? Frågan gäller leksak köpt i Sverige som saknar CE-märkning där jag hann slänga förpackningen men produkten saknar märkning.


Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Huvudregeln är att CE-märket ska sitta på leksaken, på en etikett på leksaken eller på förpackningen. Tillverkaren kan alltså välja mellan att sätta den på någon av dessa tre alternativ.

Med ”etikett på leksaken” menas etiketter som en fastsydd etikett på nallar, en
hängande etikett (hangtag) eller en dekal (label).

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej.
Jag har köpt en billyft men hittar ingen CE märkning på den, går den under "maskiner" som du nämner i första inlägget här ovan...?

Robban

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Robban,

Arbetsmiljöverket har information kring vad som gäller för CE-märkningar på så kallade lyftanordningar. Där kan du även läsa vad som räknas som lyftanordningar. Jag hoppas deras information hjälper dig att få svar på din fråga.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej
Om jag tillverkar en egen maskin till mina anställda måste jag CE-märka den då eller finns det undantag?

Ulf

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Ulf,

Vi kan inte göra en bedömning kring om din maskin måste CE-märkas eller ej.

Du kan undersöka om Arbetsmiljöverket har mer information.

En idé är också att du vänder dig till din eventuella branschorganisation eller jurist kunnig på området med dina frågor.

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej,

Jag har köpt en eyeliner från Tradera nu ser jag att den inte CE-märkta, nu undrar jag om måste den vara CE- märkte eller inte vad gäller det om eyeliner?

Nasrin

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Nasrin,

Smink ska inte CE-märkas.

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

En halogenlampaßomslutadefungera, var CE märkt, men jag skickade efter, var det inte. Är det farligt att använda den då?

Margareta

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Margareta!

Tack för din fråga!


Du kan läsa mer om CE-märket på elprodukter hos Elsäkerhetsverket här


Har du ytterligare frågor kan du kontakta dem på telefonnummer 010-168 05 00 måndag- fredag kl. 08-12.


Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej, har en fråga angående gosedjur som är CE-märkta: även om de är märkta, bör de tvättas innan man ger dem till barn, på samma sätt man gör med textilier som kläder och lakan, för att få bort kemikalierna? Gosedjur är ju också gjorda av tyg, kan de innehålla kemikalier som barnen får i sig om de leker/gosar med eller biter på gosedjuret? Säger CE-märkningen något om detta?

Lydia

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Lydia,

Tack för din fråga!

Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Det innebär att gosedjuret ska vara säkert när du köper ett gosedjur som har en CE-märkning.

Kemikalier i barnprodukter
Kemikalier finns överallt i vår vardag, även i leksaker. Därför kan det alltid vara bra att tvätta gosedjuret innan barnet ska använda det.

Kemikalieinspektionen är den myndighet som kontrollerar att företagen uppfyller reglerna när det gäller kemikalier i leksaker. De har tagit fram information om kemikalier i barns vardag som ska hjälpa dig att få kunskap om farliga ämnen som finns i din omgivning.

Mer om kemikalier i barns vardag på Kemikalieinspektionens webbplats

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej
Jag har en 3 år gammal värmepump som saknar ce märkning, detta upptäcktes när pumpen började krångla efter två år och när jag påpekat detta till företaget som sålt värmepumpen så anser dom att det inte är deras ansvar för att jag inte kommit in med klagomål angående märkningen inom skälig tid och säger att den måste ha blåst bort under åren som jag haft den. Vad kan jag som konsument göra?

Mattias

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Mattias,

Tack för din fråga!

Du har möjlighet att reklamera fel på din värmepump under 3 år från köptillfället. När du upptäcker ett fel under denna period ska du klaga till företaget inom 2 månader, vilket alltid ses som en skälig tid.

Du har alltså möjlighet att reklamera om värmepumpen saknar CE-märkning så länge du klagar inom 3 år.

Mer om dina rättigheter vid reklamation

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej,
Jag har köpt en spis utan barnspärr och undrar vad som gäller? Är denna verkligen godkänd att säljas i Sverige eller har jag som konsument att reklamera varan? Den är CE märkt men jag förstår inte hur den kan vara det när det finns risk att barn bränner sig om de kan öppna luckan när den är igång.

Elin

Svar:

Adam
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Elin,

Tack för att du kontaktar oss!

CE-märket är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller alla bestämmelser och säkerhetskrav som ställs på den utifrån EU-direktiv.

Det är Elsäkerhetsverket som har tillsynsansvar för elprodukter. Om du har frågor om regler för att elprodukter ska vara säkra kan du kontakta Elsäkerhetsverket.

Se kontaktuppgifter på Elsäkerhetsverkets webbplats

Vänligen

Adam
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor