Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Vad innebär CE-märket?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hej!

Jag funderar över "CE-märket" som finns på olika produkter. Vad betyder det egentligen? Jag antar att inte alla produkter måste ha denna märkning, eftersom många saknar den?

Svar:

Hej Robert,

Det stämmer att bara vissa produkter måste och får CE-märkas. Exempel på produkter som måste CE-märkas är:

  • leksaker
  • elektrisk hemutrustning 
  • maskiner 
  • fyrverkerier 
  • flytvästar
  • hjälmar och annan personlig skyddsutrustning

CE-märket betyder att tillverkaren garanterar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. Utan märkningen får den inte säljas inom EU. Tillverkaren är skyldig att ta reda på om produkt ska CE-märkas eller inte.  

Alla produkter ska vara säkra, men alla får inte CE-märkas. Exempel på produkter som inte får CE-märkas är möbler, barnvagnar, nappar och andra barnartiklar.

Konsumentverket ansvarar för marknadskontroller av leksaker och personlig skyddsutrustning som ska vara CE-märkta. Om du upptäcker en produkt som har en felaktig märkning kan du göra en anmälan till Konsumentverket.

Gör en webbanmälan till Konsumentverket

VänligenFråga från en konsument

Jag har köpt en begagnad båt 2016-04 och som tillverkades 2009 direkt från företaget som tillverkat båten . Jag har nu upptäckt att båten inte är CE märkt, vad kan jag göra ?


Svar:

Hej Fredrik,

Om båten du köpt är en fritidsbåt 2,5-24 meter så ska den vara CE-märkt.

Eftersom det bara är tillverkaren som får göra CE-märkningen så bör du kunna kräva att detta görs nu i efterhand.

Om det inte går så skulle du kunna kräva att få häva köpet. Allmänna reklamationsnämnden har i några beslut funnit att avsaknad av CE-märke på båt varit ett sådant fel som medfört rätt till hävning. Nämnden sa bland annat att förutom de risker det innebär att de miljö- och säkerhetskrav som uppställs i reglerna inte är uppfyllda, medför avsaknad av CE-märkning också bl.a. ett betydligt lägre andrahandsvärde än för CE-märkta båtar se Ärendenummer 2009-10743 och 2009-9695.

Vänligen,Fråga från en konsument

Avfuktare: Måste maskinen vara märkt eller räcker det att märket finns i instruktionsboken?


Svar:

Caroline
Caroline
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Åke,

Märket ska sitta på varje vara som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur varan ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen.

CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid.

Du kan läsa mer om CE-märkning på Konsumentverkets webbplats


Vänligen

Caroline
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Jag undrar om CE-märkningen måste finnas på produkten eller om det räcker med märkning på förpackningen? Frågan gäller leksak köpt i Sverige som saknar CE-märkning där jag hann slänga förpackningen men produkten saknar märkning.

Ida Jonsson

Svar:

Christer
Christer

Hej Ida,

Huvudregeln är att CE-märket ska sitta på leksaken, på en etikett på leksaken eller på förpackningen. Tillverkaren kan alltså välja mellan att sätta den på någon av dessa tre alternativ.

Med ”etikett på leksaken” menas etiketter som en fastsydd etikett på nallar, en
hängande etikett (hangtag) eller en dekal (label).

Vänligen

Christer

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor