Tvättråd i kläder

Lyssna

Det ska alltid finnas med korrekta tvättråd i klädesplagg. Om dina kläder blir förstörda i tvätten, trots att du följt tvättråden, har du rättigheter.

Tänk på det här

  • Har dina kläder krympt eller förstörts i tvätten, trots att du har följt tvättråden. Då har du rätt att reklamera.

  • Saknas tvättråden i kläderna. Då har du också rätt att reklamera.

  • Klaga till företaget skriftligen och bifoga helst en bild. Skicka det gärna i ett mejl.

Välj vad du vill läsa mer om

Har tyget krympt fast du har följt tvättråden? Då kan du reklamera plagget. Att reklamera betyder att du klagar på felet till företaget du köpt plagget ifrån.

Tänk på att klaga till företaget skriftligen, gärna via mejl. Bifoga gärna underlag. Det kan till exempel vara bilder som visar att plagget är förstört och en bild på tvättrådet.

Så gör du för att klaga på felet

Har företaget inte lämnat all information som krävs för att sköta och tvätta kläderna på rätt sätt kan det ses som ett fel enligt konsumentköplagen. Vid fel har du rätt att kräva att felet åtgärdas. I praktiken betyder det att företaget kostnadsfritt ska laga eller byta ut klädesplagget mot ett likvärdigt plagg.

Klaga till företaget skriftligen, gärna via mejl. Bifoga bilder som visar att plagget är förstört samt en bild på det felaktiga tvättrådet.

Så gör du för att klaga på felet

Det finns ingen lag som styr hur tvättråd ska utformas. Ett företag kan därför själva utforma symboler för tvättråd.

Det finns dock en europeisk standard, ISO-3758, som innehåller de vanligaste symbolerna för tvättråd samt riktlinjer för hur dessa ska användas. Symbolerna som ingår i standarden är varumärkesskyddade i de flesta länder. Det innebär att de företag som vill använda symbolerna måste ha en licens från GINETEX som äger varumärket.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 januari 2022