Tvättråd i kläder

Det ska alltid finnas med korrekta tvättråd i kläder. Läs om vilka rättigheter du har om dina kläder förstörs i tvätten fast du följt tvättråden.

Tänk på det här

  • Har dina kläder krympt eller förstörts i tvätten fast du följt tvättråden? Då har du rätt att reklamera.

  • Saknas tvättråden i kläderna? Då har du också rätt att reklamera.

  • Klaga till företaget skriftligen och bifoga helst en bild.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns ingen lag som styr hur tvättråd ska utformas. Men du ska få de anvisningar som behövs för att sköta kläderna på ett korrekt sätt.

Har tyget krympt fast du följt tvättråden? Då kan du reklamera plagget. Att reklamera betyder att du klagar på felet till företaget du köpt plagget från.

Klaga till företaget skriftligen, gärna via mejl. Bifoga gärna underlag. Det kan till exempel vara bilder som visar att plagget är förstört och en bild på tvättrådet.

Så gör du för att klaga på felet

Har företaget inte lämnat all information som krävs för att sköta och tvätta kläderna på rätt sätt? Då kan det ses som ett fel enligt konsumentköplagen. Vid fel har du rätt att kräva att felet åtgärdas. Det betyder att företaget kostnadsfritt ska laga plagget eller byta ut det mot ett likvärdigt plagg.

Klaga till företaget skriftligen, gärna via mejl. Bifoga bilder som visar att plagget är förstört och en bild på det felaktiga tvättrådet.

Så gör du för att klaga på felet

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 19 februari 2024