Tvättråd i kläder

Lyssna

Läs om dina rättigheter om tvättrådet är felaktigt eller saknas. Du hittar också information om tvättsymboler.

Välj vad du vill läsa mer om

Har tyget krympt fast du har följt tvättråden? Då kan du reklamera plagget. Att reklamera betyder att du klagar på felet till företaget du köpt plagget ifrån.

Tänk på att klaga till företaget skriftligen, gärna via mejl. Bifoga gärna underlag. Det kan till exempel vara bilder som visar att plagget är förstört och en bild på tvättrådet.

Läs mer om hur du reklamerar

Tillsammans med kläderna ska du få de anvisningar som behövs för bland annat skötsel. Har du fått anvisningar som är felaktiga, har du möjlighet att begära ersättning för merkostnader du drabbas av på grund av felet. I första hand har företaget rätt att försöka åtgärda felet, går inte det kan du ha rätt till en omleverans eller pengarna tillbaka.

Tänk på att ställa skriftliga krav till företaget, gärna via mejl. Bifoga gärna underlag, till exempel bilder, som visar att plagget är förstörd samt en bild på det felaktiga tvättrådet.

Här kan du läsa mer om hur du reklamerar till butiken

Kommer du inte överens med företaget kan du läsa mer under steget ” Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens” för att se hur du kan ta det vidare för prövning.

Har företaget inte lämnat all information som krävs för att sköta och tvätta kläderna på rätt sätt kan det ses som ett fel enligt konsumentköplagen. Vid fel har du rätt att kräva att felet åtgärdas. I praktiken betyder det att företaget kostnadsfritt ska laga eller byta ut klädesplagget mot ett likvärdigt plagg.

Här kan du läsa mer om hur du reklamerar till företaget

Kommer du inte överens med företaget kan du läsa mer under steget ” Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens” för att se hur du kan ta det vidare för prövning.

Det finns ingen lag som styr hur tvättråd ska utformas, och ett företag kan därför själva utforma symboler för tvättråd.

Det finns dock en europeisk standard, ISO-3758, som innehåller de vanligaste symbolerna för tvättråd samt riktlinjer för hur dessa ska användas. Symbolerna som ingår i standarden är varumärkesskyddade i de flesta länder – vilket innebär att de företag som vill använda symbolerna måste ha en licens från GINETEX som äger varumärket.

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 januari 2022