Ditt elavtal

Det finns flera olika anledningar till att vilja byta elavtal och ingå avtal med ett nytt elbolag. Ibland kanske det finns billigare alternativ som passar din ekonomi bättre och ibland kanske det är elens ursprung som avgör vilket elavtal eller elhandelsföretag du vill ha.

Tänk på det här när du tecknar nytt elavtal

  • Undersök om du har någon bindningstid i ditt nuvarande elavtal och vad din uppsägningstid är.

  • Om du bryter ditt nuvarande avtal i förtid är det förknippat med en kostnad.

  • Jämför olika elbolag innan du tecknar ett nytt avtal.

  • Säg upp avtalet (helst via mejl) med ditt nuvarande elbolag. Det avslutas inte automatiskt.

  • Ta reda på hur andra konsumenter upplever elbolaget.

Mer om elavtal

Har du gett en fullmakt till en elmäklare eller elförmedlare innebär det att de kan teckna elavtal åt dig. En sådan fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig.

Hur ska fullmakten vara utformad?

Det är fullmaktens utformning som bestämmer vad företaget får göra. Se därför till att företaget endast ges rätt att ingå just elavtal. Du bör även se till att fullmakten är tidsbegränsad. Om ingen sista giltighetsdag har angetts måste du själv återkalla fullmakten för att den ska sluta gälla.

Återkalla en fullmakt

Om du inte längre vill att de ska kunna teckna elavtal i ditt namn behöver du återkalla fullmakten. Genom att återkalla fullmakten kan du förhindra att den används för att ingå nya avtal. Detta gäller även för tidsbestämda fullmakter. Det innebär att du har rätt att återkalla fullmakten innan giltighetstiden passerat.

Återkalla fullmakten skriftligt

Kontakta företaget skriftligt, till exempel via mejl, för att kunna bevisa att du återkallat fullmakten. Begär också att företaget ska bekräfta att fullmakten tagits tillbaka.

Läs mer om fullmakt på Energimarknadsbyråns webbplats

Det är vanligt att det finns både bindningstid och uppsägningstid på elavtal.

Bindningstid

Bindningstid betyder att du är bunden till tjänsten under en bestämd tidsperiod. Om du säger upp avtalet innan bindningstiden gått ut kan elbolaget ändå kräva att du betalar för hela bindningstiden. Ofta får du en sluträkning på hela beloppet som återstår av bindningstiden.

Uppsägningstid

Uppsägningstid betyder att du behöver säga upp avtalet innan du vill att det ska sluta gälla. Om du till exempel har en uppsägningstid på två månader behöver du säga upp avtalet två månader innan du vill att det ska sluta gälla.

Vad du har för bindningstid och uppsägningstid ska framgå av avtalet. Du kan också ta kontakt med ditt nuvarande elbolag för att fråga vad som gäller och hur länge du är bunden av avtalet.

Många elavtal förlängs automatiskt om du inte aktivt kontaktar företaget och säger upp avtalet. Det kan ibland vara orsaken till att du har blivit fakturerad en brytavgift eller du inte kan byta elleverantör som du tänkt.

För att företaget ska ha rätt att förlänga elavtalet måste det framgå i avtalets villkor. Företaget måste också påminna dig om avtalsförlängningen innan förlängningen görs.

Automatisk avtalsförlängning på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

När du ska teckna ett nytt elavtal är det vanligt att elbolaget erbjuder sig att hjälpa dig säga upp ditt nuvarande avtal. Men det är bra att du på egen hand tar en skriftlig kontakt med det gamla elbolaget, till exempel via mejl, för att säga upp avtalet. På så sätt kan du visa när och att du har sagt upp avtalet, och kan förhindra eventuella missförstånd.

Elbolaget kan inte kräva att uppsägningen ska göras på ett särskilt sätt, till exempel kräva att du ringer in din uppsägning.

Innan du tecknar ett nytt elavtal är det bra att jämföra vilka olika elavtal som finns på marknaden. Både priset och bindningstid/uppsägningstid kan skilja sig mycket åt.

Jämför olika avtal på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Innan du byter elavtal kan det vara bra att ta reda på hur andra konsumenter upplever olika elbolag. Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå hittar du en lista över de företag som har fått flest klagomål. Klagomålen kan handla om många olika saker, exempelvis felaktiga räkningar, vilseledande marknadsföring och avsaknad av information om att ett avtal är på väg att löpa ut.

Klagomålslistan på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Elpriskollen.se

Elpriskollen är en oberoende prisjämförelsesajt där du kan jämföra olika elavtal. Webbplatsen drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen. Alla elhandelsföretag måste rapportera in sina elavtal och priser till Elpriskollen vilket gör att de ska ha alla tillgängliga elavtal i sina jämförelser.

Webbplatsen Elpriskollen.se

Om du blir uppringd av en säljare och tackar ja till ett erbjudande över telefon krävs det att du accepterar avtalet skriftligen för att det ska bli giltigt. Det räcker alltså inte med att du tackar ja under telefonsamtalet, du behöver också lämna ett skriftligt godkännande efter telefonsamtalet.

Det skriftliga godkännandet kan ske via sms eller mejl. Det är också okej att signera avtalet med Bank-ID. Har du inte accepterat avtalet skriftligen är avtalet ogiltigt och elbolaget kan inte kräva att du ska betala något. Det är elbolaget som ska kunna visa att du har accepterat avtalet skriftligt.

Det finns inget skriftlighetskrav när du själv, på eget initiativ, ringer upp elhandelsbolaget.

Läs mer om skriftlighetskravet på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Om du tecknat elavtalet på distans, till exempel på nätet eller via telefonförsäljning, har du ångerrätt i 14 dagar. Ångerfristen på 14 dagar börjar alltid löpa dagen efter att du ingått avtalet.

Kan företaget inte visa att du fått ta del av fullständig information om ångerrätten innan avtalet ingås förlängs ångerrätten i upp till ett år.

Om du ångrar dig är det bra att informera företaget skriftligen, exempelvis via mejl. Då kan du bevisa att och när du ångrat dig.

Om att ångra elavtal på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Om du fått en räkning trots att du inte tackat ja till ett nytt elavtal, eller en räkning du tycker är felaktig, kan du bestrida räkningen. Det gör du genom att skriva till elbolaget och förklara att du inte tänker betala räkningen och varför. Det är viktigt att du bestrider skriftligen så att du kan bevisa att och när du bestred räkningen.

Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå hittar du tips som kan vara bra att tänka på då du ska bestrida en räkning:

5 tips om du ska bestrida en faktura på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

För att elbolaget ska ha möjlighet att ändra priset behöver det stå i villkoren. Läs därför avtalsvillkoren för att se vad det står där om företaget vill göra ändringar.

I fall ett elbolag vill göra ändringar i ett avtal som löper tillsvidare, ett så kallat rörligt avtal, ska elbolaget underrätta dig om ändringen. Underrättelse ska ske genom att du får ett särskilt meddelande. Av meddelandet ska det framgå att du har rätt att säga upp avtalet. De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter det att meddelandet har skickats.

Anser du att elbolaget gör en ändring du anser är felaktigt, exempelvis en höjning av elpriset som är oskälig? Då ska du börja med att klaga till dem. Gör det skriftligen, till exempel via mejl, så att du kan visa vad du framfört och när.

Om ni inte kommer överens kan du ha möjlighet att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att få tvisten prövad.

Hur du anmäler på ARN:s webbplats

Huvudregeln är att avtal ska hållas av både dig och företaget. Det betyder att båda parter är bundna av det ni har kommit överens om. Men det finns vissa lägen då företaget kan ha rätt att häva avtalet.

Force majeure

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser, och används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet.

Det finns inget krav på att det ska finnas med vilka händelser som avses som force majeure i avtalet, men det är bra om det finns och gärna så tydligt som möjligt. Naturkatastrofer, krig, arbetskonflikt och liknande benämns ofta force majeure.

För att kunna hävda force majeure krävs det att det finns ett samband mellan händelsen och avtalsbrottet. Påstår företaget att force majeure föreligger behöver de kunna bevisa det.

Har du problem eller frågor som rör ditt elavtal kan du kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Konsumenternas energimarknadsbyrå är experter på konsumentfrågor som rör el, gas och fjärrvärme. De ger kostnadsfri och oberoende vägledning.

Kontaktuppgifter på Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå

Granskad: 26 april 2024