Städfirman städade inte tillräckligt bra

Lyssna

Om du är missnöjd med städningen är det viktigt att klaga så snart som möjligt till städfirman. Du kan i första hand kräva att städfirman gör om städningen.

Tänk på det här

  • När du köper en städtjänst gäller konsumenttjänstlagen

  • Du har enligt lagen rätt att kräva att städfirman utför städningen på ett fackmässigt sätt

  • Om städningen är bristfällig kan du kräva att städfirman städar om utan extra kostnad

Välj vad du vill läsa mer om

Om städfirman inte har utfört städningen ordentligt har du rätt att klaga till städfirman och ställa krav på att felen rättas till. Du ska kunna förvänta dig att städfirman utför städningen på ett fackmässigt sätt och att personalen har rätt kompetens för att göra jobbet. Om det finns brister i städningen är tjänsten felaktig.

Städfirman får städa igen om de hinner

I första hand ska städfirman få möjlighet att komma tillbaka och göra om städningen eller de delar av städningen som inte blev bra. Skulle det behövas har städfirman två försök på sig att rätta till felet. Det ska inte kosta dig någonting extra.

Om städfirman inte kan komma ut igen har du möjlighet att anlita ett annat företag för att åtgärda felen. Du får sedan kräva ersättning för denna extra städning och kostnad i efterhand.

Om du behöver städa klart på egen hand

Om städfirman inte har möjlighet att komma tillbaka och du inte får tag på någon annan, kan du behöva göra klart städningen på egen hand. I ett sådant läge får du kräva ett prisavdrag från städfirman. Du ska endast behöva betala för den del av städningen som blev ordentligt utförd.

Huvudregeln är att du ska betala det pris du och städfirman har kommit överens om. Att städfirman städar dåligt ska alltså inte kosta dig något extra.

Du är skyldig att betala för den del av städningen som har blivit ordentligt utförd. Om städningen måste göras om kan du vänta med att betala tills städningen är slutförd, på så sätt har du en säkerhet för att felen rättas till.

Om du behöver anlita en annan städfirma på grund av att den första inte har möjlighet att göra om städningen, ska den första städfirman ersätta dig för kostnaden. Det är viktigt att du sparar kvitton eller fakturor om du vänder dig till en annan städfirma. Du behöver ha skriftligt underlag på kostnader du har drabbats av för att kunna kräva ersättning i efterhand.

Tänk på att alltid klaga och ställa krav på städfirman skriftligen, till exempel via mejl. På så sätt kan du bevisa efteråt att och när du klagade och ställde krav.

Var tydlig med att beskriva vad som är fel och vilka krav du har. I första hand behöver du ge städfirman möjlighet att komma ut och städa om. Bifoga gärna bilder som tydligt visar bristerna i städningen.

Om städfirman inte har möjlighet att städa om är det viktigt med bilder som visar att städningen är bristfällig. Bilderna behöver du som bevis för att kunna vända dig till en annan städfirma och sedan kräva ersättning. Eller för att kunna kräva ett prisavdrag om du behöver städa på egen hand.

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 23 mars 2022