Rutavdrag

När du anlitar ett företag för hushållsnära tjänster kan du ha rätt att göra ett avdrag på arbetskostnaden genom att använda rutavdraget. För att du ska kunna göra ett sådant avdrag måste du och företaget ha avtalat om det.

Tänk på det här

  • Du kan bara kräva rutavdrag om du och företaget har kommit överens om det

  • Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller kraven för att göra rutavdrag

Läs mer om vad som gäller

När du anlitar ett företag för RUT-arbete kan du få skattereduktion, så kallat rutavdrag, för delar av arbetskostnaden. Material och övriga kostnader, såsom resekostnader, i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Rutarbeten är arbeten som vanligtvis utförs av hushållen själva och inte kräver någon specialistkunskap. Det kan till exempel vara att städa, skotta snö eller klippa gräs. Vissa arbeten ger rätt till rutavdrag trots att de utförs mer sällan. Det gäller till exempel flyttjänster eller reparation och underhåll av vitvaror.

Är du osäker på om tjänsten omfattas av rutavdrag kan du kontakta Skatteverket och fråga.

Läs mer om rutavdrag på Skatteverkets webbplats

Information från företaget

Företaget är skyldigt att informera dig om att det är du som konsument som får betala hela summan om rutavdraget inte beviljas. Om de inte har informerat dig, ska företaget stå för den del som rutavdraget skulle ha motsvarat.

Taket för rutavdrag är 75 000 kronor per person och år. Om du och företaget har avtalat om att du ska få göra rutavdrag men du redan har uppnått maxgränsen för vad du har rätt till, kan du inte göra något ytterligare avdrag.

Kombinerar du rut- och rotavdrag är maxbeloppet för båda avdragen 75 000 kronor per år. Rotavdraget är max 50 000 kronor per år.

Företaget har rätt att ta ut en administrativ avgift för att ansöka om rutavdrag, men bara om ni har avtalat om det. Om företaget säger att ni har avtalat om en sådan avgift måste företaget kunna bevisa det.

Om du har fått en faktura med en avgift som du anser är felaktig kan du protestera mot den felaktiga delen. Skriv i så fall ett mejl till företaget där du förklarar varför du inte tänker betala. Du kan bara protestera mot den delen som är felaktig, resten av beloppet måste du betala.

Läs mer om hur du bestrider en faktura

Du kan bara göra rutavdrag om du och företaget har kommit överens om det innan arbetet påbörjades. Det är du som ska bevisa att ni har en sådan överenskommelse. Kan du inte bevisa att ni har kommit överens om att göra rutavdrag kan du inte kräva det i efterhand.

Om du och företaget har kommit överens om rutavdrag så har du också rätt till det, under förutsättning att du uppfyller Skatteverkets krav. Om företaget har glömt att ansöka om rutavdrag ska företaget själva stå för den kostnaden som rutavdraget skulle ha motsvarat.

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för rutavdraget. Behöver du hjälp eller har frågor som rör rutavdrag kan du kontakta Skatteverket.

Här hittar du Skatteverkets kontaktuppgifter

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2024