RUT-avdrag

Lyssna

När du anlitar ett företag för hushållsnära tjänster kan du ha rätt att göra ett avdrag på arbetskostnaden genom att använda RUT-avdraget. För att du ska kunna göra ett sådant avdrag måste du och företaget ha avtalat om det.

Tänk på det här

  • Du kan bara kräva RUT-avdrag om du och företaget har kommit överens om det

  • Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller kraven för att göra RUT-avdrag

Läs mer om vad som gäller

När du anlitar ett företag för RUT-arbete kan du få skattereduktion, så kallat RUT-avdrag, för delar av arbetskostnaden. Material och övriga kostnader, såsom resekostnader, i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

RUT-arbeten är arbeten som vanligtvis utförs av hushållen själva och inte kräver någon specialistkunskap. Det kan till exempel vara att städa, skotta snö eller klippa gräs. Vissa arbeten ger rätt till RUT-avdrag trots att de utförs mer sällan. Det gäller till exempel flyttjänster eller reparation och underhåll av vitvaror.

Är du osäker på om tjänsten omfattas av RUT-avdrag kan du kontakta Skatteverket och fråga.

Läs mer om RUT-avdrag på Skatteverkets webbplats

Information från företaget

Företaget är skyldigt att informera dig om att det är du som konsument som får betala hela summan om RUT-avdraget inte beviljas. Om de inte har informerat dig, ska företaget stå för den del som RUT-avdraget skulle ha motsvarat.

Taket för RUT-avdrag är 75 000 kronor per person och år. Om du och företaget har avtalat om att du ska få göra RUT-avdrag men du redan har uppnått maxgränsen för vad du har rätt till, kan du inte göra något ytterligare avdrag.

Kombinerar du RUT- och ROT-avdrag är maxbeloppet för båda avdragen 75 000 kronor per år. ROT-avdraget är max 50 000 kronor per år.

Företaget har rätt att ta ut en administrativ avgift för att ansöka om RUT-avdrag, men bara om ni har avtalat om det. Om företaget säger att ni har avtalat om en sådan avgift måste företaget kunna bevisa det.

Om du har fått en faktura med en avgift som du anser är felaktig kan du protestera mot den felaktiga delen. Skriv i så fall ett mejl till företaget där du förklarar varför du inte tänker betala. Du kan bara protestera mot den delen som är felaktig, resten av beloppet måste du betala.

Läs mer om hur du bestrider en faktura

Du kan bara göra RUT-avdrag om du och företaget har kommit överens om det innan arbetet påbörjades. Det är du som ska bevisa att ni har en sådan överenskommelse. Kan du inte bevisa att ni har kommit överens om att göra RUT-avdrag kan du inte kräva det i efterhand.

Om du och företaget har kommit överens om RUT-avdrag så har du också rätt till det, under förutsättning att du uppfyller Skatteverkets krav. Om företaget har glömt att ansöka om RUT-avdrag ska företaget själva stå för den kostnaden som RUT-avdraget skulle ha motsvarat.

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för RUT-avdraget. Behöver du hjälp eller har frågor som rör RUT-avdrag kan du kontakta Skatteverket.

Här hittar du Skatteverkets kontaktuppgifter

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 februari 2022