Problem med städfirma eller flyttstädning

Har du anlitat en städfirma för till exempel hemstädning eller flyttstädning? Vill du klaga på städningen? Eller veta vad som gäller om städningen blir försenad eller om städfirman vill ha för mycket betalt? Här får du vägledning.

Missnöjd med städfirma? Tänk på det här.

 • När du köper en städtjänst gäller konsumenttjänstlagen.

 • Klaga så snart som möjligt om du är missnöjd med städningen.

 • Har städfirman orsakat skador i din bostad kan du ha rätt att kräva ersättning.

 • Är städfirman inte klar i tid kan du ha rätt till ersättning för kostnader du får på grund av detta.

 • Du har ångerrätt i 14 dagar om du gjort beställningen på distans, till exempel på nätet eller via telefon.

Välj vad du vill läsa mer om

Dök inte städfirman upp? Kom de senare än ni bestämt? Eller tog arbetet längre tid än vad ni kommit överens om? Det du i första hand kan kräva är att firman gör klart arbetet så snart som möjligt.

Kan inte städfirman slutföra arbetet i tid kan du anlita en annan städfirma för att göra klart städningen. Har du redan betalat ska städfirman ersätta dig för kostnaden till den nya städfirman.

Har du fått andra kostnader på grund av förseningen? Då kan du ha rätt att kräva ersättning för dessa. Du behöver ha kvitton eller liknande. Det måste vara kostnader du inte skulle fått om städfirman blivit klar i tid.

Vill städfirman ha mer betalt för att städningen tagit längre tid?

Städfirman kan inte kräva att du ska betala mer för att arbetet inte är klart i tid. Du ska bara behöva betala det pris ni kommit överens om från början.

Beror städfirmas dröjsmål på dig? Till exempel om du inte lämnat rätt information om vad som ska städas? Då kan städfirman ha rätt att kräva mer betalt. Därför är det viktigt att ha en tydlig överenskommelse om:

 • vad som ska städas
 • vad det ska kosta
 • hur lång tid det ska ta.

Du har rätt att kräva att städfirman utför städningen på ett fackmässigt sätt. Är du missnöjd med städningen är det viktigt att klaga till städfirman så snart som möjligt.

Du kan i första hand kräva att städfirman gör om städningen eller de delar som inte blev bra. Städfirman har i regel två försök på sig att rätta till fel. Det ska inte kosta dig något extra.

Du måste betala för den del av städningen som blivit ordentligt utförd. Men du kan hålla inne betalning för den del som inte blivit bra tills företaget rättat till felen. Det du har rätt att hålla inne ska motsvara vad det skulle kosta dig om du behöver ta dit någon annan städfirma för att åtgärda felen.

Om städfirman inte kan komma och städa igen

Kan städfirman inte komma igen? Då kan du anlita ett annat företag för att rätta till det som är bristfälligt. Den första städfirman ska sedan ersätta dig för kostnaden. Men du behöver ha skriftligt underlag på kostnaderna, så spara alla kvitton och fakturor.

Får du inte tag i en annan firma? Då kan du behöva städa på egen hand. Du får sedan kräva ett prisavdrag från städfirman. Du ska endast behöva betala för den del av städningen som blev ordentligt utförd.

Har städfirman orsakat skador i din bostad? Då kan du kräva ersättning för kostnader du fått på grund av skadorna. Det kan till exempel vara ersättning för reparationer.

Har något blivit helt förstört, som ett fönster eller en spishäll, kan du kräva ersättning för värdet på detta.

Du behöver bevisa att det är städfirman som orsakat skadorna. Kanske kan du till exempel använda före- och efterbilder?

Vad du ska betala beror på vad ni kommit överens om.

 • Har du och städfirman kommit överens om ett visst pris är det priset du ska betala.
 • Har ni kommit överens om ett ungefärligt pris får det priset inte överstigas med mer än 15 procent.
 • Har du inte bevis för vilket pris ni kommit överens om ska du betala vad som är skäligt.
 • Har ni ingen överenskommelse alls ska du betala vad som är skäligt.

Vad är ett skäligt pris?

Vad som är ett skäligt pris behöver bedömas från fall till fall. Man får ta hänsyn till exempelvis hur omfattande arbetet är och vad andra städfirmor i samma område tar för pris.

Har du fått en felaktig räkning?

Är fakturan felaktig kan du bestrida (protestera mot) den felaktiga delen. Det är viktigt att du gör det skriftligen, till exempel via mejl. Förklara att du inte tänker betala hela beloppet och varför.

Du kan också betala i protest istället för att bestrida. Det betyder att du betalar men samtidigt meddelar att du tycker det är fel. När du betalat kan du behöva pröva ärendet i en tvistlösningsnämnd eller domstol för att få pengarna tillbaka.

Mer om att bestrida en faktura

Har du köpt en städtjänst kan du ångra dig i 14 dagar. Men bara om du gjort beställningen på nätet eller via telefon. Har du till exempel köpt städningen inne på städfirmans kontor har du ingen ångerrätt.

De 14 dagarna börjar räknas från dagen efter du beställt tjänsten.

Kontakta städfirman skriftligen om du vill använda din ångerrätt. Du kan till exempel skicka ett mejl. Då kan du bevisa att och när du ångrat dig.

Kan du avbeställa städtjänsten?

Har du ingen ångerrätt? Enligt lag har du alltid rätt att avbeställa en städtjänst innan den slutförts. Men när du avbeställer har städfirman rätt till ersättning om de kan bevisa att de fått kostnader på grund av din avbeställning. Det kan till exempel handla om att städfirman har tackat nej till annat arbete för att de har bokat in att städa hos dig,

Kolla i ert avtal. Där kan de stå hur mycket du ska betala vid en avbeställning. Då gäller det beloppet (men bara om det är ett skäligt belopp).

Gör avbeställningen skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du bevisa att och när du avbeställde städningen.

Klaga alltid till städfirman skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du bevisa att och när du klagade.

Beskriv tydligt vad som är fel och vilka krav du har. Bifoga bilder som visar bristerna.

Kräver du ersättning för extra kostnader du fått? Skicka med kvitton eller liknande som bevis.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2024