Problem med en veterinär

Lyssna

Det finns ingen lag som täcker besök hos en veterinär. Du har dock rätt att ställa vissa krav, till exempel om veterinären har gjort ett fel. Men då är det viktigt att du kan bevisa vad felet är.

Tänk på det här

  • Det finns ingen lag som gäller vid köp av veterinärtjänster

  • Anser du att veterinären har gjort fel måste du kunna bevisa det

  • Har veterinären gjort ett fel kan du kräva att få felet åtgärdat

Välj vad du vill läsa mer om

Vad kan du kräva?

Det finns ingen lag som är speciellt skriven för veterinärbesök. Men det är möjligt att använda reglerna i konsumenttjänstlagen för att tolka vissa situationer.

Enligt konsumenttjänstlagen ska en tjänst utföras fackmässigt. Det innebär att den ska utföras på ett sätt som förväntas av en kunnig yrkesperson, ett proffs. Om tjänsten inte är fackmässigt utförd ses det som ett fel. Då har du rätt att klaga och kräva att felet ska åtgärdas.

Skulle du drabbas av extra kostnader på grund av ett fel som veterinären har gjort, kan du söka skadestånd för dessa. Då är det viktigt att du kan bevisa vilka merkostnader du tvingats betala. Tänk på att du också har en skyldighet att försöka hålla nere den här typen av kostnader.

Du måste bevisa felet

Om veterinären har gjort ett fel är det upp till dig att bevisa det. För att ta reda på det kan du vända dig till en annan veterinär och få ett andra utlåtande. Be att få dokumentation på utlåtandet så att du kan bevisa vad som sagts.

Klaga skriftligen

Anser du att veterinären gjort ett fel är det bra att klaga skriftligen, gärna via mejl. Då har du bevis på att du har klagat och en tidpunkt för när du gjorde det.

Om du väljer att ringa veterinären kan det vara bra att du efter samtalet sammanfattar vad ni diskuterade, och skickar det i ett mejl till veterinären. Ett annat alternativ är att spela in samtalet. Så länge som du själv deltar i samtalet är det tillåtet att spela in.

Vad ska du betala?

Det pris som du ska betala är det som du och veterinären har kommit överens om. Har ni inte kommit överens om något pris ska du betala vad som är skäligt. Samma sak gäller om ingen av er kan bevisa vilket pris ni kommit överens om. Även då ska du betala ett skäligt pris.

Vad är ett skäligt pris?

Ett skäligt pris är ett pris som är rimligt att betala, sett till vilken typ av arbete som har utförts och hur omfattande det är. När skäligheten bedöms kan du titta på vad liknande tjänster vanligtvis kostar.

För att få en uppfattning om vad som är ett skäligt pris kan du be en annan veterinär om en prisuppgift samma typ av arbete. Spara underlag för prisuppgiften så att du kan visa på vad som sagts.

Klaga skriftligen

Har du ett klagomål på priset skickar du det till veterinären. Gör gärna detta via mejl. Då har du bevis på att du har klagat och en tidpunkt för när gjorde det.

Tvistlösning via Allmänna reklamationsnämnden eller i domstol

Om du är missnöjd med en veterinär och ni inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för en prövning. ARN kan bara pröva ärende om det finns ett ekonomiskt krav. De kan inte avgöra om veterinären gjort ett bra arbete eller ej. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård tar emot anmälningar från djurägare som anser att en person som tillhör djurhälsopersonalen har felbehandlat ett djur i sin yrkesutövning. Nämnden kan bedöma om den som anmälts har brustit i sin yrkesutövning på ett sådant sätt att hen ska tilldelas en disciplinpåföljd; skriftlig erinran eller varning. Det löser alltså inte din enskilda tvist med veterinären. Du hittar mer information på nämndens webbplats:

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Källa: Konsumentverket

Granskad: 7 februari 2022