Problem med en veterinär

Lyssna

Det finns ingen lag som täcker besök hos en veterinär. Men du har rätt att ställa vissa krav, till exempel om veterinären gjort fel. Det viktigt att du kan bevisa vad felet är.

Veterinärbesök – tänk på det här

  • Har veterinären gjort fel kan du kräva att få felet åtgärdat.

  • Du ska betala det pris som du och veterinären kommit överens om.

  • Kommer ni inte överens kan du pröva ditt ärende via ARN eller domstol.

  • Vid felbehandling kan du anmäla veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns ingen lag som är skriven för veterinärbesök. Men det går att använda reglerna i konsumenttjänstlagen i vissa situationer.

Enligt konsumenttjänstlagen ska en tjänst utföras fackmässigt, alltså på ett sätt som förväntas av en kunnig yrkesperson. Om tjänsten inte är fackmässigt utförd ses det som ett fel. Då har du rätt att klaga och kräva att felet ska åtgärdas.

Om veterinären gjort ett fel är det upp till dig att bevisa det. Du kan till exempel skaffa ett skriftligt utlåtande från en annan veterinär.

Klaga skriftligen

Klaga skriftligen till veterinären, gärna via mejl. Då har du bevis på att du klagat. Om du ringer kan det vara bra att efteråt sammanfatta vad ni diskuterade och skicka i ett mejl till veterinären. Du kan också spela in samtalet. Det är tillåtet så länge som du själv deltar i samtalet.

Ersättning för extra kostnader

Får du extra kostnader för att veterinären gjort fel kan du söka skadestånd för dessa. Men du är skyldig att försöka hålla nere de extra kostnaderna. Du måste även kunna bevisa vilka kostnader du haft.

Du ska betala det pris som du och veterinären kommit överens om. Har ni inte kommit överens om något pris, eller ingen av er kan bevisa vilket pris som gäller, ska du betala vad som är skäligt. Har du ett klagomål på priset skickar du det till veterinären, gärna via mejl. Då har du bevis på att och när du klagat.

Vad är ett skäligt pris?

Ett skäligt pris är ett pris som är rimligt att betala, utifrån typ av arbete och omfattning av arbetet. Du kan titta på vad liknande tjänster kostar, till exempel be en annan veterinär om en prisuppgift för samma sak. Spara underlaget från den andra veterinären som bevis.

Fakturan är felaktig

Om du har fått en räkning som du anser är felaktig har du möjlighet att bestrida (protestera mot) den felaktiga delen. Det är viktigt att du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. Skriv och förklara tydligt att du inte tänker betala hela beloppet och varför du inte tänker göra det.

Du kan också välja att betala i protest istället för att bestrida. Att betala i protest innebär att du betalar men påtalar att du inte anser att det är rätt. Även detta ska du i så fall göra skriftligen, så du har bevis för att du har protesterat. Efter att du har betalat kan du gå vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller domstol för att få saken prövad.

Läs mer om att bestrida en faktura här

Lösa tvisten via ARN

Kommer du och veterinären inte överens på egen hand, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan bara pröva ärenden där det finns ett ekonomiskt krav. De kan inte avgöra om veterinären gjort ett bra arbete. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Lösa tvisten via domstol

Din tvist med veterinären kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala rättegångskostnader.

Anmäla veterinär

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård tar emot anmälningar från djurägare som anser att en person som tillhör djurhälsopersonalen har felbehandlat ett djur i sin yrkesutövning. Nämnden kan bedöma om veterinären brustit i sin yrkesutövning, så att den till exempel ska få en varning. Men det löser alltså inte din tvist med veterinären.

Läs mer på Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvårds webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 6 mars 2023