Appar och spel

Har du laddat ner eller köpt något i en app eller ett spel? Då har du oftast ingen ångerrätt, utan måste betala för det du laddat ner. Du har rätt att klaga på fel i appen eller spelet.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

 • Ångerrätten gäller oftast inte när du laddar ner en app, ett spel eller gör ett köp i ett spel. 

 • Du kan bli skyldig att betala om du lånar ut din telefon till ditt barn som köper spel eller appar.

 • Det går ofta att köpa saker i spel och appar som är gratis att ladda ner från början. 

Vad som gäller kring appar och spel

Företaget du köpte spelet eller appen från ansvarar för alla fel som fanns i spelet eller appen när du köpte den.

Du har rätt att klaga på fel i 3 år. Företaget ska kostnadsfritt rätta till felet. Första året räcker det att du kan visa att det finns fel. Du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på. Efter ett år är det du som måste bevisa vad felet beror på.

Har du blivit lovad att du ska ha tillgång till appen eller spelet under en viss period? Då kan du klaga på fel under den perioden.

Du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva avtalet. För att företaget ska kunna neka åtgärden behöver de visa att åtgärden inte är möjlig eller att den inte kan göras utan oskälig kostnad för företaget.

Du ska ha fått information innan köpet

Företaget måste informera dig om följande på ett tydligt sätt innan köpet:

 • vad som krävs för att tjänsten eller innehållet ska fungera
 • att du kan behöva hjälpa till för att hitta eventuella fel.

Undantag från företagets ansvar

Företaget ansvarar inte för felet om felet beror på din hårdvara eller programvara. Du kan behöva hjälpa till att felsöka utifrån företagets instruktioner för att ta reda på om det är så.

Kontakta företaget skriftligen

Kontakta företaget skriftligen för att klaga på fel. Då kan du bevisa att och när du klagat. Du kan till exempel skicka ett mejl. Spara mejlet som bevis.

När du kontaktar företaget är det bra om du får med följande uppgifter:

 • Vad du köpt och när du gjorde köpet
 • En beskrivning av felet
 • Bilder eller annat underlag som tydligt visar felet
 • Vilken åtgärd du önskar av företaget

När du handlar på nätet har du oftast ångerrätt i 14 dagar. Men ångerrätten gäller inte för appar och digitala spel.

Men för att din ångerrätt ska försvinna måste du aktivt ha gått med på att du inte har någon ångerrätt och det ska framgå i avtalet eller bekräftelsen. Gör det inte det kan du ändå ha ångerrätt.

Vissa företag erbjuder ångerrätt fast de inte måste enligt lagen. Men då är det företagets villkor som gäller. Därför bör du läsa avtalsvillkoren noggrant.

Barn under 18 år kan som regel inte ingå giltiga avtal utan vårdnadshavarens tillstånd. Barn får bara köpa saker vårdnadshavaren godkänt.

Har ditt barn köpt något i spel eller appar du inte godkänt? Då kan du kontakta företaget och hävda att avtalet är ogiltigt. Företaget behöver visa att det finns ett godkännande från dig för att kunna kräva att du betalar. Kontakta företaget skriftligen, gärna via mejl.

Har du fått en faktura för ett köp du anser att du inte ska behöva betala för? Då kan du bestrida fakturan.

Bestrida faktura

Vad räknas som ett godkännande?

Att ditt barn fått låna din surfplatta, telefon eller spelkonsol behöver inte betyda att du godkänt ett köp. Men har du gett barnet tillgång till ett betalmedel, till exempel lämnat ut koder, lösenord eller registrerat dina kortuppgifter i telefonen du lånat ut, kan det ses som att du godkänt köpet. Det kan jämföras med att du ger barnet kontanter som barnet får handla för i en vanlig butik.

Det krävs också att varan eller tjänsten är något ett barn i samma ålder normalt sett brukar få tillåtelse att köpa. Hur mycket köpet kostat kan därför också spela roll i bedömningen av om köpet är giltigt.

Har ditt barn tagit ditt betalkort och själv genomfört köpet utan att du vetat om det? Då ses det inte som att du godkänt köpet.

Förhindra att barn gör köp i appar och spel

 • Använd lösenord. Det går att ställa in att det ska krävas lösenord för att köpa appar och för att göra köp inuti appar. Observera att det ibland går att göra flera köp inom en viss tid efter det att du skrivit in lösenordet.
 • Kontrollera om det går att göra köp inuti de appar barnet använder.
 • I vissa spel går det att göra två användarkonton, ett för föräldern och ett för barnet.

Har du fått en felaktig faktura? Då kan du bestrida den. Du är inte skyldig att betala för något du inte köpt.

Kontakta din avtalspart och protestera mot fakturan. Vid köp i spel är spelleverantören oftast din avtalspart. Vid köp i en app är det oftast tillverkaren av appen. Är du osäker? Börja med att klaga till företaget som kräver betalt av dig.

Bestrida faktura

Om du har köpt ett spel och bryter mot reglerna kan företaget ha rätt att stänga av dig från spelet, utan att du kan kräva att få tillbaka några pengar. Det ska i så fall också framgå av villkoren att de har rätt att göra så. När du har blivit avstängd ska du också få information om varför du har blivit avstängd.

Har du blivit debiterad via din teleoperatör för en tjänst som du inte känner igen? Eller upplever du problem med att stoppa en prenumerationstjänst på mobilen?

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning om så kallade betalteletjänster. Vänd dig till Telekområdgivarna om du har frågor eller problem som rör betalteletjänster.

Betalteletjänster på Telekområdgivarnas webbplats

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 28 juni 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.