Ångrar beställning av städtjänst

Lyssna

Om du har beställt städtjänsten på distans, exempelvis över nätet eller via telefon, har du enligt lag ångerrätt i 14 dagar.

Tänk på det här

  • Om du vill utnyttja ångerrätten bör du informera städfirman om det skriftligen. 

  • Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa dagen efter du har beställt tjänsten. 

  • Det är bara om du har beställt städtjänsten på distans, exempelvis på nätet eller över telefon, som ångerrätten gäller. Har du gått in på städfirmans kontor och gjort beställningen så har du ingen ångerrätt. 

  • Du kan avbeställa städtjänsten innan den har blivit slutförd. Städfirman har rätt till ersättning om den har fått kostnader, som går att bevisa, på grund av din avbeställning.

Välj vad du vill läsa mer om

Om du har beställt städtjänsten på distans, exempelvis på nätet eller över telefon, har du enligt lag ångerrätt i 14 dagar. Det betyder att du inom 14 dagar kan ångra beställningen och att du inte behöver betala för tjänsten.

Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa dagen efter du har beställt tjänsten.

Har du beställt tjänsten på plats hos städfirman i deras lokaler så har du ingen lagstadgad ångerrätt.

OBS!

Om du vill utnyttja ångerrätten är det viktigt att du gör det skriftligen, exempelvis genom att skriva ett mejl till städfirman. På så sätt kan du också bevisa i efterhand att du faktiskt har ångrat dig samt när du har gjort det.

Enligt lag kan du avbeställa en städtjänst innan den har blivit slutförd. När du avbeställer har städfirman rätt till ersättning om den kan bevisa att den har fått några kostnader på grund av din avbeställning. Det kan exempelvis handla om att städfirman har tackat nej till någon annan konsument eftersom de har lovat dig, och därmed förlorar arbetsinkomst.

Om det står i ert avtal att det är ett bestämt belopp du ska betala till städfirman vid en avbeställning så är det också det beloppet du måste betala.

OBS! Om du vill avbeställa tjänsten är det viktigt att du gör det skriftligen, exempelvis genom att skriva ett mejl till städfirman. På så sätt kan du också bevisa i efterhand att du faktiskt har gjort en avbeställning samt när du har gjort den.

Om du kan bevisa att du har ångrat beställningen inom 14 dagar ska du inte behöva betala för den. Detta gäller under förutsättning att du från början beställde tjänsten på distans, eftersom det bara är då du har ångerrätt enligt lag.

Får du en räkning som du anser är felaktig har du möjlighet att bestrida (protestera mot) den. Det gör du i så fall skriftligen, exempelvis genom att skriva ett mejl till städfirman. Förklara tydligt att du inte tänker betala samt varför du inte tänker betala.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 13 maj 2020