Ångrar beställning av städtjänst

Lyssna

Om du har beställt städtjänsten på distans, exempelvis över nätet eller via telefon, har du enligt lag ångerrätt i 14 dagar.

Tänk på det här

  • Om du vill utnyttja ångerrätten bör du informera städfirman om det skriftligen. 

  • Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa dagen efter du har beställt tjänsten. 

  • Det är bara om du har beställt städtjänsten på distans, exempelvis på nätet eller över telefon, som ångerrätten gäller. Har du gått in på städfirmans kontor och gjort beställningen så har du ingen ångerrätt. 

  • Du kan avbeställa städtjänsten innan den har blivit slutförd. Städfirman har rätt till ersättning om den har fått kostnader, som går att bevisa, på grund av din avbeställning.

Välj vad du vill läsa mer om

Om du har beställt städtjänsten på distans, exempelvis på nätet eller över telefon, har du enligt lag ångerrätt i 14 dagar. Det betyder att du inom 14 dagar kan ångra beställningen och att du inte behöver betala för tjänsten.

Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa dagen efter du har beställt tjänsten.

Har du beställt tjänsten på plats hos städfirman i deras lokaler så har du ingen lagstadgad ångerrätt.

Om du vill utnyttja ångerrätten är det viktigt att du gör det skriftligen, exempelvis genom att skriva ett mejl till städfirman. På så sätt kan du också bevisa i efterhand att du faktiskt har ångrat dig samt när du har gjort det.

Om du kan bevisa att du har ångrat beställningen inom 14 dagar ska du inte behöva betala något. Det gäller under förutsättning att du från början beställde tjänsten på distans, till exempel på nätet.

Får du en räkning som du anser är felaktig har du möjlighet att bestrida (protestera mot) den. Det gör du i så fall skriftligen, till exempel genom att skriva ett mejl till städfirman. Förklara tydligt att du inte tänker betala samt varför du inte tänker betala.

Läs mer om att bestrida en faktura här

Enligt lag kan du avbeställa en städtjänst innan den har blivit slutförd. När du avbeställer har städfirman rätt till ersättning om de kan bevisa att de har fått kostnader på grund av din avbeställning. Det kan till exempel handla om att städfirman har tackat nej till annat arbete eftersom de har bokat in att städa hos dig, och därmed förlorar arbetsinkomst.

Det kan stå i ert avtal att ett bestämt belopp ska betalas till städfirman vid en eventuell avbeställning. I så fall gäller det beloppet, förutsatt att det är ett skäligt belopp.

Tänk på att alltid avbeställa tjänsten skriftligen, till exempel genom att skriva ett mejl till städfirman. På så sätt kan du bevisa i efterhand att du faktiskt har gjort en avbeställning samt när du har gjort den.

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 23 mars 2022