Nekad ombordstigning

Nekar flygbolaget dig att gå ombord på grund av till exempel överbokat flyg har du rätt till hjälp och ersättning från flygbolaget.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Vad gäller kring nekad ombordstigning?

 • Blir du nekad ombordstigning mot din vilja har du rätt till hjälp och ersättning från flygbolaget.
 • När ett flyg är överbokat måste flygbolaget först fråga om det finns några frivilliga som kan tänka sig att avstå sin plats i utbyte mot förmåner.
 • Det är alltid ditt ansvar att följa flygbolagets regler, till exempel gällande tider för incheckning.
 • Du behöver själv se till att du har alla nödvändiga resehandlingar som krävs för resan.

Ta reda på dina rättigheter och skicka krav till flygbolaget

1

När du blir nekad ombordstigning på flyget kan du ha rätt till både hjälp och ersättning från flygbolaget. Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn svarar du på frågor för att få veta vilka rättigheter du har – till exempel om och hur mycket ersättning du har rätt till.

Till Flygkalkylatorn

Skicka krav till flygbolaget

Kontakta alltid flygbolaget för att ställa dina krav. Detta gäller även om du köpt resan av en resebyrå.

Innehåller din bokning flygningar med mer än ett flygbolag ska du vända dig till det bolag som ansvarade för flygningen.

Vill du kräva ersättning för kostnader är det viktigt att du skickar med underlag som visar vilka kostnader det rör sig om, till exempel kvitton. Enligt huvudregeln ska du skicka in ditt krav inom 2 månader.

Har du inga kontaktuppgifter till flygbolaget kan du prova att titta i avtalsvillkoren på flygbolagets webbplats. Ibland finns kontaktuppgifter där.

Vänta på svar från flygbolaget

När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar. Det är vanligt att det tar några veckor. Har du väntat i mer än 6 veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.

  2

  Du kan ta hjälp av vårt verktyg Flygkalkylatorn för att ta reda på vilka rättigheter du har.

  Till Flygkalkylatorn

  Nedan hittar du också mer utförlig information om dina rättigheter. Informationen gäller när din flygning omfattas av EU:s regler.

  I följande fall gäller EU:s regler

  • När du flyger från en flygplats inom EU.
  • När du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

  Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz samt Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna (men inte Färöarna) på samma sätt som för alla EU-länder.

  Omfattas inte din flygning av EU:s regler kan din rätt till ersättning se annorlunda ut jämfört med när EU-reglerna gäller. Kontakta flygbolaget för att ta reda på vad som gäller för din resa.

   När ett flyg är överbokat måste flygbolaget först fråga om det finns några frivilliga som kan tänka sig att avstå sin plats i utbyte mot förmåner. De som frivilligt avstår sin plats ska också erbjudas att välja mellan något av följande:

   • Ombokning till ett flyg så snart som möjligt.
   • Ombokning till ett senare datum.
   • Återbetalning för den del av biljetten du inte kunnat utnyttja.

   Därefter kan flygbolaget ha rätt att neka ombordstigning om det inte finns tillräckligt många frivilliga som kan tänka sig att avstå sin plats på flyget.

   Blir du nekad ombordstigning mot din vilja har du rätt till hjälp och ersättning från flygbolaget.

   Om du saknar resehandlingar

   Du ansvarar för att ha de resehandlingar som krävs för din flygresa. Det är viktigt att du undersöker vilka handlingar som behövs för just din resa. Du ansvarar för att ha till exempel ett giltigt pass, visum och giltig biljett. Det är också ditt ansvar att checka in i tid.

   Vid nekad ombordstigning på grund av saknade resehandlingar kan du inte kräva hjälp eller ersättning från flygbolaget.

   Gör flygbolaget en felbedömning kan du ha rätt till både hjälp och kompensation från flygbolaget.

    Fäll ihop

    Blir du nekad ombordstigning mot din vilja har du rätt till hjälp och ersättning från flygbolaget.

    Återbetalning eller ombokning

    Nekas du ombordstigning mot din vilja ska flygbolaget erbjuda dig att välja mellan följande:

    • Ombokning till ett flyg så snart som möjligt.
    • Ombokning till ett senare datum.
    • Återbetalning för den del av biljetten du inte kunnat utnyttja.

    Om resan ombokas ska den bokas om till en likvärdig resa.

    I vissa fall kan du få tillbaka dina pengar och få en fri returresa till avgångsorten så fort som möjligt. Om din resa förlorat sitt syfte på grund av den inställda flygningen har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat.

    Rätt till mat, dryck och boende

    När du nekas ombordstigning har du rätt till hjälp från flygbolaget. Flygbolaget ska till exempel erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Det gäller om du väljer att bokas om till nästa möjliga flyg eller om du valt återbetalning och att resa tillbaka till avgångsorten för att resan har förlorat sitt syfte.

    Om du försenas en eller flera nätter är flygbolaget också skyldigt att betala övernattning på hotell. Flygbolaget ska dessutom stå för transporten mellan hotellet och flygplatsen.

    Erbjuder flygbolaget inte mat, dryck eller övernattning kan du begära ersättning för sådana utlägg som varit nödvändiga, lämpliga och rimliga.

    Om din flygning inte omfattas av EU:s regler

    Gäller inte EU:s regler för din flygning, är det inte säkert att du kan kräva att få hjälp av flygbolaget. Det finns olika regler i olika länder. Kontakta flygbolaget för att få reda på vad som gäller för just din resa.

    Även om din flygning inte omfattas av EU:s regler kan du ha rätt att kräva skadestånd för merkostnader du fått på grund av den nekade ombordstigningen. Läs mer om det under "Din rätt till ekonomisk ersättning".

     Fäll ihop

     Det finns två typer av ekonomisk ersättning du kan ha rätt till när du blivit nekad ombordstigning. Dessa är kompensation och skadestånd.

      Välj vad du vill läsa mer om:
      Fäll ihop

      Så går du vidare om flygbolaget säger nej till dina krav

      3

      Välj det alternativ som stämmer bäst in på din situation. Är du osäker? Välj "Rest med svenskt flygbolag".

       Behöver du hjälp att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om dina krav är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare? Här får du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

       Konsumentverkets vägledning

       Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

       Kontakta Konsumentverkets vägledning

       Kommunens konsumentvägledning

       Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

       Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

        Fäll ihop

        Om du är bosatt i Sverige och flygbolaget är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning av Konsument Europa. Konsument Europa ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan Konsument Europa dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

        Så kontaktar du Konsument Europa

        För att få hjälp med ditt ärende behöver du ha gjort steg 1 på den här sidan, det vill säga först ha ställt krav till flygbolaget.

        Sedan behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt till Konsument Europa. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med ett systerkontor i ett annat land. Tänk på att behålla dina original och bara skicka kopior till oss.

        Skicka ditt ärende via e-post till: konsumenteuropa@konsumentverket.se

        E-postmeddelandet bör innehålla:

        • dina kontaktuppgifter och flygbolagets namn
        • biljetter eller boardingkort
        • kopia på din reklamation och kraven du har ställt
        • kvitton
        • flygbolagets svar
        • PIR-rapport.

        När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ett par veckor.

        Konsument Europa kan INTE:
        • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
        • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
        • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan inlett ett rättsligt förfarande.
        • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
        Har du frågor?

        Konsument Europa är en del av Konsumentverket. Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende kan du kontakta vägledningen.

        Kontakta Konsumentverkets vägledning

        Fäll ihop

        Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om dina krav är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare. Här är förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

        Konsumentverkets vägledning

        Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

        Kontakta Konsumentverkets vägledning

        Kommunens konsumentvägledning

        Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

        Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

         Fäll ihop
         4

         Det finns flera olika instanser som kan pröva ditt ärende om flygbolaget säger nej till dina krav. Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vilken typ av ersättning du kräver och vilket land du flög från.

          Vilket land flög du från?

          Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

          Granskad: 11 mars 2024

          Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.