När det blir strömavbrott

Har du ingen ström? Kontrollera först proppskåpet/säkringarna. Om propparna är hela kan du titta ut för att se om gatubelysningen och belysningen i hus runt omkring har slocknat.

Mycket av den bekvämlighet vi är vana vid i vår vardag bygger på att vi har tillgång till el. Att plötsligt behöva klara sig utan el under en eller flera dagar kan kännas svårt.

Du måste vara förberedd på att kunna hantera konsekvenser av elavbrott som är minst 24 timmar. Det finns mycket du kan göra. Vilka lösningar som passar dig påverkas av dina behov och dina egna förutsättningar. Om du i förväg tänker igenom din egen sårbarhet och vilka konsekvenser du kan leva med vid elavbrott så behöver du inte överrumplas i onödan.

Innan strömmen går

 • Det är klokt att tänka sig in i situationen innan elavbrottet är ett faktum. Har du vanliga förnödenheter som ljus, mat, vatten, värme, hygien och information? Stäm av mot checklistan i broschyren Elavbrott - vad gör jag nu?
 • Fundera på hur din uppvärmning fungerar vid ett elavbrott och om det är något du bör göra. Kanske behöver du skaffa ett reservbatteri till cirkulationspumpen? Har du eldstad? Är den besiktigad och har du någon ved hemma?
 • Se efter i båten, husvagnen eller stugan. Några av sakerna du har där kanske kan vara praktiska att ha när strömmen går.
 • Ha enkel mat, torrvaror och konserver för cirka tre dygn hemma.
 • Fyll tomma PET-flaskor med vatten till tre fjärdedelar och ställ in i frysen. Använd dem som kylklampar. De kan även tinas upp för att användas som dricksvatten eller tvättvatten.
 • Lär känna dina grannar! Det gör kommunikationen lättare er emellan vid längre strömavbrott.

Läs mer om hur du kan förbereda dig och ditt hus i våra publikationer. I broschyren Elavbrott - vad gör jag nu? finns till exempel en checklista som du kan utgå ifrån och skaffa det du behöver för att vara förberedd.

Användbar information om hur du hanterar ett strömavbrott på Energimyndighetens webbplats 

När strömmen gått

 • Lyssna på lokalradion via en batteriradio. Är avbrottet omfattande kommer det ofta meddelanden om avbrottet, till exempel hur länge det beräknas bli och om kommunen ordnar med värmestugor eller tankbilar med vatten. Dela med dig till grannarna av informationen från radion.
 • Om elavbrottet varar mer än tre timmar, fyll vatten i kastruller och tomma PET-flaskor. Vattentillförseln kan komma att påverkas av elavbrottet. Har du egen brunn försvinner vattnet direkt.
 • Kolla om det finns någon i närheten som kan behöva din hjälp. Äldre eller funktionshindrade är särskilt känsliga och kan behöva hjälp redan under de första timmarna av ett elavbrott.
 • Behöver du ringa, prova det fasta telefonnätet först. Det fungerar trots elavbrott medan mobilnät och internettelefoni ofta slås ut.
 • Vid minusgrader - se över vattenledningarna så att de inte fryser sönder. Isolera ytliga rör lite extra med handdukar, filtar eller dylikt. Om temperaturen inomhus närmar sig noll grader: töm vattensystemen. Stäng av huvudkranen, lämna övriga kranar öppna. Töm elementen. Det görs oftast längst ned på värmepannan. Se till att vattnet leds ner i golvbrunnen. Häll spolarvätska i golvbrunnar och vattenlås.

När strömmen kommer tillbaka

 • Var mycket uppmärksam på hela el- och vattensystemet i ditt hus när strömmen och värmen kommer tillbaka. Kontrollera var du har el påslagen och om kranar står öppna.