Hyra semesterboende

När du ska hyra semesterboende är det viktigt att du kontrollerar avtalsvillkoren innan du betalar och ingår ett bindande avtal.

Kontrollera uthyraren och villkoren

För att vara säker på vilka villkor företaget har ska du be att få läsa avtalsvillkoren innan du betalar. Det är särskilt viktigt att ta reda på vad som gäller för avbokning, städning och tillkommande avgifter för till exempel gas, el och vatten.

Ditt avtal med uthyraren

När du fått en bekräftelse på din bokning från uthyraren har du som regel ingått ett bindande avtal. Det är först då som reglerna gäller. Tänk på att du inte har någon ångerrätt enligt lag när du bokar semesterboende.

Hyran

Avtalet mellan dig och uthyraren bestämmer när och hur du ska betala hyran för bostaden. Uthyraren har rätt att ta ut en avgift av dig när bokningen bekräftas, en så kallad anmälningsavgift.

Ändringar efter beställning

Om uthyraren vill ändra avtalsvillkoren så att de blir sämre för dig efter att du har beställt boendet måste det stå i villkoren att det är tillåtet. Om uthyraren inte kan ge dig samma boende som du har beställt eller inte kan ge boendet vid den tidpunkt du har beställt har du rätt att häva köpet. Det betyder att ni bryter ert avtal och du ska få dina pengar tillbaka om du har betalat i förväg.

Ändring av priset

Om det står med i ert avtal kan uthyraren ha rätt att höja priset efter att du har gjort din beställning. 

  • Om skatter eller avgifter för boendet har höjts.
  • Om växelkursen förändrats så att uthyrarens kostnader har höjts.

Ditt ansvar

Du är alltid skyldig att följa de ordningsregler som finns för boendet och du är ansvarig för kostnader för skador på bostaden och saker i bostaden. Du är också ansvarig för skador som personer i ditt sällskap är orsak till.

Framför alltid dina klagomål direkt till uthyraren och framför dem alltid så snart du kan. Om du vill begära ersättning för något ska du också göra det så snart du kan.

Hyra av privatperson

Det är vanligt att en privatperson hyr semesterboende av en annan privatperson via olika förmedlingstjänster. Då är det viktigt att ha extra koll på villkoren i avtalet eftersom du inte kan få en eventuell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar endast tvister mellan privatpersoner och företag.