Uppblåsbara flytvästar

Lyssna

Uppblåsbara flytvästar är smidiga och bekväma men kräver mer av dig som användare än andra flytvästar. För att de ska fungera krävs regelbunden inspektion, service och att du är en kunnig användare.

Innan du läser

Under 2020 har flera uppblåsbara flytvästar åtgärdats med avseende på säkring av gaspatronen.

Du kan läsa mer på Konsumentverkets webbplats

Tänk på det här

  • Använd bara uppblåsbar flytväst om du är simkunnig.

  • Barn ska inte använda uppblåsbara flytvästar.

  • Följ tillverkarens serviceanvisningar för att västen ska fungera bra.

Välj vad du vill läsa mer om

Uppblåsbara flytvästar blir allt vanligare och många tycker att de är smidiga och bekväma. När de blåses upp har de goda förutsättningar för att vända dig rätt i vattnet, men de begränsar samtidigt dina möjligheter att simma och klättra upp i båten.

Samtidigt är det de mest tekniskt komplicerade flytvästarna. För att de ska fungera krävs regelbunden inspektion, service och att du är en kunnig användare. En gaspatron blåser upp flytvästen och om inte uppblåsningsanordningen fungerar så har västen ingen flytkraft. Barn ska därför inte använda uppblåsbara flytvästar.

De flesta uppblåsbara flytvästar är av typen 150 N men de finns även i andra utföranden med annan flytkraft.

För flytvästar finns en säkerhetsstandard, EN ISO 12402, med olika delar för olika typer av flytvästar. Standardens nummer ska anges på västen och vilken del av standarden som använts vid tillverkning och kontroll ska också framgå av märkningen. För räddningsvästar, av typen 150 N, är det del 3 av standarden som gäller (EN ISO 12402-3). Titta efter märkningen på flytvästen för att veta att västen uppfyller kraven i standarden.

Alla flytvästar som säljs i Sverige, och inom EU, måste vara märkta med ett CE-märke. CE-märket innebär att tillverkaren lovar att varan uppfyller grundkraven för säkerhet och hälsa. Utan märket får flytvästen inte säljas. En bruksanvisning på svenska ska också följa med produkten.

Kontrollera att västen har en säkring som hindrar gaspatronen från att gänga ur. Om du är osäker på om västen har en säkring, kontakta inköpsstället och fråga. Om din väst inte har en säkring måste du kontrollera att gaspatronen är ordentligt iskruvad före varje användningstillfälle.

För att västen ska fungera bra är det är viktigt att du följer tillverkarens serviceanvisningar när det gäller byte och kontroll av gaspatron och att du regelbundet kontrollerar att patronen är oanvänd/operforerad.

Det är också viktigt att du följer tillverkarens serviceanvisningar när det gäller byte av förbrukningsdelar i aktiveringsanordningen som till exempel bobbin och cartridge.

Den uppblåsbara flytvästen finns med manuell och automatisk uppblåsningsfunktion. Den manuella kräver att du själv drar i handtaget/snöret när du vill att den ska fyllas med luft. Den automatiska fylls med luft när den hamnar under vattenytan.

Med den uppblåsbara västen följer en bruksanvisning och information om hur västen ska användas, underhållas och kontrolleras. Där beskriver tillverkaren hur du själv ska kontrollera din flytväst och hur ofta du bör lämna in den på service, vanligtvis en gång per år. Om du ska investera i en uppblåsbar flytväst måste du vara beredd att underhålla den på rätt sätt för att veta att den skyddar dig när det krävs.

Flytvästar har en begränsad livslängd, till exempel åldras materialet av UV-ljus. Det är därför viktigt hur du förvarar din flytväst när den inte används. Äldre västar blir ofta sköra i yttertyget och det är bra att kontrollera sömmar, spännen, band och ytterhölje regelbundet. Undvik att köpa en begagnad flytväst som du inte vet hur den förvarats.

Om du har upptäckt en säkerhetsrisk eller om det har inträffat en händelse, skada eller olycka som du vill informera Konsumentverket om kan du göra en anmälan till oss.

För att vi ska kunna gå vidare och utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa vilken vara det handlar om och vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut den.

Det är alltid bra att bifoga bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är speciellt viktigt om du väljer att vara anonym i din anmälan för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gå till anmälningsfunktionen på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022