Köpa barnkläder – att tänka på kring säkerheten

Barnkläder ska vara tillverkade på ett sådant sätt att barn inte kommer till skada. Säkerheten för barnkläder regleras i Sverige av produktsäkerhetslagen, EU-standarder och överenskommelser med branschen.

Barnkläder och säkerhet – tänk på det här

 • Kontrollera att dekorationer och smådelar sitter fast ordentligt.

 • Undvik långa snoddar och dragband i kläder till små barn.

 • Välj kläder utan huva eller med huvor som lossnar lätt.

Mer om säkerhet och barnkläder

Barnkläder för barn upp till 3 år ska vara tillverkade så att smådelar inte kan lossna. Exempel på smådelar som kan vara bra att kontrollera extra är:

 • pärlor
 • rosetter
 • knappar
 • delar från dragkedjan.

Små delar som lossnar och fastnar i halsen på barnet kan orsaka kvävning.

Det har inträffat olyckor där barn har fastnat med kläder eller dragband och blivit hängande. Exempel på ställen där barn fastnat är:

 • klätterställningar
 • rutschkanor
 • bussdörrar
 • rulltrappor
 • trädgrenar.

För att minska risken för att barn fastnar och skadar sig får det inte finnas snoddar och dragband i huvud- och halsområdet på kläder till barn. Det gäller storlekar från nyfödd upp till och med 134 cl.

På större barnkläder får det finnas korta hängande dekorationsband men dessa får inte ha någon dragbandsfunktion. Detta gäller storlekar från 134 cl upp till 182 cl.

Säkerhetsstandarder

Inom EU finns krav på hur barnkläder ska vara utformade för att minska risker för olyckshändelser. Kraven finns inskrivna i olika säkerhetsstandarder och dessa behöver tillverkare av barnkläder ha koll på.

Det finns en risk att huvor på barnkläder kan fastna när barnen leker aktivt utomhus. Om huvan är fastsydd i plagget ökar risken för att barnet inte kan komma loss och riskerar att strypas. Välj istället ett plagg med en huva som lossnar lätt om barnet fastnar. Då minskar du risken att en olycka uppstår.

Ingen EU-standard – var extra uppmärksam

Det är främst i de nordiska länderna som dessa typer av olyckor ägt rum. Därför finns det inte någon EU-standard med säkerhetskrav på att huvor ska lossna om barnet fastnar. Att de nordiska länderna sett risken med att fastna med luvor beror troligen på mer friluftsaktiviteter och utevistelse, mer tillgänglig natur och att barn tillåts leka mer fritt utan vuxen tillsyn i yngre åldrar.

I Sverige har det under lång tid funnits en tradition i barnklädesbranschen att huvor på barns ytterkläder ska vara löstagbara. Men många nya företag som inte känner till säkerhetsrisken har etablerat sig på den svenska marknaden. Dessutom handlar många konsumenter kläder via webbsidor från andra länder, där inte samma säkerhetskrav finns. Det innebär att du som konsument behöver vara extra uppmärksam när du köper barnkläder.

Det är extra viktigt att produkter som riktar sig till barn, till exempel kläder, är fria från kemikalier och andra farliga ämnen.

Om kemikalier i barnprodukter

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

 • vilken vara det handlar om
 • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 8 juni 2023