Kemikalier i barnprodukter

Barn är känsligare än vuxna och de förstår inte heller vad som kan vara farligt med saker som vi omger oss med i vardagen. Här får du tips på vad du kan undvika och tänka på för att skydda barnen.

Tänk på det här

  • Undvik mjukgjord PVC-plast (vilket innebär att man har tillsatt mjukgörare i plasten). Mjukgjord PVC-plast används bland annat till tryck på kläder, skor, regnkläder, väskor, slangar och höljen till elektriska kablar.

  • Lukta på leksaker. Stark doft kan innebära kemikalier.

  • Undvik tjocka plasttryck på kläder.

  • Fråga i butiken vad varan innehåller.

  • Köp ekologiska och miljömärkta barnprodukter.

  • Tvätta kläder, filtar och sängkläder innan du använder dem första gången.

Kemikalier finns överallt i vår vardag, även i leksaker. Eftersom barn undersöker genom att suga, smaka och bita på saker är det extra viktigt att det inte finns farliga ämnen i leksaker och andra barnprodukter.

Tips och information

Kemikalieinspektionen är den myndighet som kontrollerar att företagen uppfyller reglerna när det gäller kemikalier i leksaker. De har tagit fram information om kemikalier i barns vardag och farliga ämnen i din omgivning.

Mer om kemikalier i vardagen på Kemikalieinspektionens webbplats

Kemiska ämnen som kan ge cancer, skada arvsmassan eller påverka möjligheten att få barn är inte tillåtna eller får bara finnas i mycket låga halter i leksaker. Många doftämnen som kan vara allergiframkallande är också förbjudna.

Företagen har ansvar för att produkterna är säkra och att reglerna följs.

Fråga i butiken om varan innehåller farliga ämnen.

Det är extra viktigt att vara vaksam på textilier som används av barn eftersom de är mer känsliga för olika kemiska ämnen. Barn andas snabbare, dricker och äter mer i förhållande till sin kroppsstorlek samtidigt som många av kroppens system utvecklas.

Tänk därför på att tvätta nya kläder innan ditt barn använder dem för första gången. En stor del av de kemikalier som finns i nya textilier försvinner ut med sköljvattnet i samband med de allra första tvättarna. När det gäller tvättmedel och sköljmedel innehåller många parfym, vilka kan orsaka allergi. Välj gärna miljömärkta och parfymfria produkter och överväg om du verkligen behöver sköljmedel till barnens kläder.

Läs mer om att skydda barn från kemikalier