Utgifter att äga hus

När du äger ett hus får du betala för drift och underhåll, till skillnad från om du hyr lägenhet eller bor i bostadsrätt.

Driftkostnaderna, det vill säga kostnader för allt som behövs för att du ska kunna bo i huset förutom räntor och amorteringar, är stora för husägare. Men det är inte säkert att den driftkostnad som presenteras av mäklaren är den kostnad som du kommer ha för driften. Om du ska köpa hus, fråga alltid hur den driftkostnad som presenteras har räknats fram.

Exempel på kostnader att äga hus

 • Uppvärmning
 • Hushållsel
 • Vatten och avlopp
 • Sophämtning
 • Sotning
 • Villaförsäkring
 • Underhåll
 • Trädgårdsutrustning

Driftkostnaden för exempelvis ett eluppvärmt hus kan variera väldigt mycket beroende på din förbrukning, hur många som bor i hushållet och det aktuella elpriset. Att vara husägare innebär också att du själv måste stå för andra oförutsedda utgifter som till exempel då något går sönder eller behöver lagas.

Husägare betalar årlig fastighetsavgift

Du som är husägare betalar varje år en fastighetsavgift istället för det som tidigare kallades för fastighetsskatt. Hur stor fastighetsavgiften är kan du se på Skatteverkets webbplats.

Tomträttsavgäld om tomten inte är friköpt

Ta reda på om tomten är friköpt. Det kan påverka värdet på fastigheten. Är tomten inte friköpt får du betala en tomträttsavgäld, det vill säga hyra till ägaren av tomten vilket vanligtvis är kommunen. Om du ska köpa hus där tomten inte är friköpt, kontakta kommunen och fråga om avgälden kommer att höjas inom den närmaste tiden.

Kostnader vid husköp

När du köper ett hus tillkommer andra kostnader utöver själva priset för huset som tillsammans kan bli en ganska stor summa.

 • Lagfart. Det är beviset för att du äger huset och kostar 1,5 procent av husets försäljningspris.
 • Pantbrev. Det är bankens säkerhet för att låna ut pengar till dig. Pantbrevet kostar två procent av den summa som det är säkerhet för. Fråga din bank hur stor kostnaden blir.
 • Uppläggningsavgift för nya lån. Ibland tar banken ut en avgift för att lägga upp nya lån till dig. Den kostnaden kan du förhandla om.
 • Anlita besiktningsman. Du kan inte efteråt få ersättning för sådant du borde ha upptäckt vid en besiktning. Ibland behövs flera undersökningar då en vanlig besiktning inte täcker allt, till exempel om fastigheten har eget vatten eller om det finns anledning att undersöka elen.