Kortreklamation

Ibland finns det möjlighet att vända sig till banken för att få hjälp med återbetalning, i det fall att säljaren inte respekterar dina konsumenträttigheter. Detta brukar kallas kortreklamation och är vanligast vid e-handel.

Viktigt att kontakta säljaren först

Om du betalat med kort kan du under vissa förutsättningar rikta krav mot din bank om du inte skulle få återbetalning direkt av företaget, vid exempelvis utnyttjad ångerrätt. Det är viktigt att du först själv har försökt kontakta företaget för att försöka lösa problemet. Tänk på att göra det skriftligen för att senare kunna bevisa att du har gjort det och vad du har skrivit.

Att kontakta banken

När du kontaktar din bank är det viktigt att du gör det skriftligen. Förklara problemet tydligt och bifoga allt relevant underlag för att bevisa vad som har hänt (som orderbekräftelse, din reklamation till företaget, företagets svar och eventuell annan dokumentation). Meddela också att du själv har försökt lösa problemet med företaget men inte lyckats.

Starkare skydd med kreditkort

Om du har betalat med kreditkort har du rätt enligt lag att få hjälp av din kreditgivare om du stöter på problem. Enligt konsumentkreditlagen har du möjlighet att ställa samma krav på banken som du kan göra på säljaren. Det innebär i praktiken att om du har ett betalningskrav mot säljaren och säljaren inte betalar, kan du istället ställa kravet om återbetalning mot banken.

Detta är exempel på när du kan be om hjälp från kreditgivaren:

  • Du har utnyttjat din ångerrätt och har rätt att få tillbaka dina pengar enligt lagen, men säljaren gör ingen återbetalning.
  • Du har betalat för en vara som inte levereras.
  • Du kräver dina pengar tillbaka men får ingen återbetalning av säljaren.