Miljömedvetna matval

I Sverige äter vi cirka 800 kilo mat och dryck per person och år. Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från maten vi äter. 

Produktion av mat påverkar miljön på olika sätt. En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre. Därför har det stor betydelse vilka val du gör i butiken. Genom att ändra på vad du äter kan du till exempel minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt få i dig mer nyttig mat.

Maten påverkar miljön

Varje gång mat produceras används naturens resurser. Men produktionen av mat kan också ha positiv effekt på till exempel odlingslandskapet och den biologiska mångfalden.

Maten påverkar också miljön genom övergödning, utfiskning, användning av växtskyddsmedel med mera.

Läs mer om hur köttkonsumtionen påverkar miljön

Läs mer om miljömedvetna matval på Livsmedelverkets webbplats