Alternativ till att köpa nytt

Att återanvända produkter är ett bra sätt att minska sin miljöpåverkan. En tröja som köps på second hand innebär en tröja mindre som behöver tillverkas. Genom att låna en borrmaskin av grannen behövs en borrmaskin mindre.

Att hyra, låna och köpa begagnat betyder att samma nytta uppnås med mindre resurser och mindre miljöpåverkan. Men det är viktigt att tänka på hur de sparade pengarna används. Om de används till något med sämre miljöpåverkan ökar istället de totala utsläppen. Till ett exempel om du lägger pengarna på en flygresa.

Vissa saker är fortfarande bättre att lämna in till återvinning eller annan avfallshantering än att överlåta till någon annan att använda. Det kan till exempel vara gamla bekämpningsmedel som är förbjudna idag eller energislukande vitvaror.

Materialet är avgörande

Som allmän regel kan du tänka att ju mer sammansatt en vara är av olika råvaror – metaller, plast eller textil – desto större blir miljövinsten av att hyra, låna eller köpa den begagnat. En bärbar dator full med kretskort, värdefulla metaller, plastskal, avancerad skärm och som är svår att demontera och återvinna, kan därför vara viktigare ur miljösynpunkt att återanvända än ett stort tungt träbord gjort av furu. Materialet i produkten är alltså mer avgörande än vikten.

Läs mer om hållbar textilkonsumtion