Konsumentkreditlagen

När ett företag erbjuder dig en kredit, till exempel ett lån, är det konsumentkreditlagen som bestämmer vad som gäller. Lagen är tvingande till din förmån. Ett företag får aldrig ge dig sämre villkor än vad lagen säger.

När gäller konsumentkreditlagen?

  • Lagen gäller alla krediter som ett företag erbjuder dig som konsument. Det kan till exempel vara ett lån eller när du betalar något på faktura.

  • Konsumentkreditlagen gäller också när du köper något på kredit och avbetalning.

När gäller inte konsumentkreditlagen?

  • När du lånar pengar genom att lämna in något på en pantbank.

  • Studielån.

  • Lån mellan företag.

Bestämmelser i konsumentkreditlagen

Enligt konsumentkreditlagen ska företag följa god kreditgivningssed både före och under ett avtal med dig.

God kreditgivningssed betyder att företaget ska ta tillvara dina intressen och inte bara sina egna. Du har rätt till förklaringar du behöver för att förstå avtalet och vilka kostnaderna blir för dig.

Företaget ska alltid agera som om krediten har stor betydelse för din ekonomiska situation.

Enligt konsumentkreditlagen måste all marknadsföring av krediter vara måttfull. Företaget måste alltid ange kreditens effektiva ränta i all marknadsföring.

Effektiv ränta är ett jämförelsemått som i procent anger vad den totala kostnaden för krediten är. Informationen ska visas genom ett representativt exempel på en kredit, så det går att se vad den faktiska kostnaden blir.

Du har rätt att få viss information från företaget innan du ingår ett avtal. Du ska få informationen i formuläret Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation.

I formuläret ska det bland annat finnas information om:

  • typ av kredit
  • effektiv ränta
  • kreditbelopp
  • löptid
  • storleken på dina avbetalningar.

Alla kreditgivare måste lämna samma information i samma formulär.

Företaget måste göra en prövning för att se om du har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka krediten, alltså om din ekonomi är tillräckligt god. Uppfyller du inte kraven får företaget inte ge dig en kredit.

Om du inte får en kredit har du rätt att få veta varför.

Du har alltid rätt till viss dokumentation när du ingår ett avtal om en kredit. Du ska få avtalet i en form som håller över tid. Det kan vara på papper eller i en pdf-fil i ett e-postmeddelande.

Informationen i kreditavtalet ska var klar och kortfattad.

I konsumentkreditlagen finns speciella regler för så kallade högkostnadskrediter. En högkostnadskredit är en kredit, ett lån, med effektiv ränta som uppgår till referensräntan plus 30 procentenheter. Våren 2024 innebär det i praktiken en effektiv ränta på minst 34 procent.

Räntetak

Räntetaket innebär att kreditgivaren aldrig får ta ut högre kreditränta eller dröjsmålsränta för högkostnadskrediten än referensräntan plus 40 procentenheter. Våren 2024 innebär det att räntan per år aldrig får vara högre än 44 procent.

Kostnadstak

För högkostnadskrediter finns även ett kostnadstak. Det innebär att du aldrig behöver betala mer än lånebeloppet i ränta och avgifter. Lånar du till exempel 10 000 kronor får företaget aldrig ta ut mer än 10 000 kronor i ränta och avgifter. Du får alltså maximalt betala kreditgivaren 20 000 kronor (10 000 kronor för lånet och 10 000 kronor i ränta och avgifter).

När du ingår ett avtal om en kredit har du ångerrätt i 14 dagar. Dagarna börjar räknas från dagen efter du ingått avtalet. Men om du får dokumentationen om ditt kreditavtal senare räknas dagarna istället från dagen du fick dokumentationen.

Ångrar du dig ska du meddela företaget inom de 14 dagarna. Du ska betala tillbaka pengarna till företaget inom 30 dagar. Du ska även betala ränta för de dagar du haft pengarna.

Tar du en kredit för att köpa en vara eller en tjänst, till exempel en bil, ska företaget ta ut en kontantinsats av dig. Insatsen ska vara minst 20 procent av priset.

Har du köpt något på kredit och har ett krav mot företaget kan du ställa samma krav på kreditgivaren som på företaget.

Har du till exempel betalat en resa med ditt kreditkort och något händer med resan som gör att du har rätt att få pengar tillbaka, kan du begära pengarna från kreditgivaren om researrangören inte betalar dig. Kreditgivaren är lika ansvarig som företaget. Det kallas att du har invändningsrätt.

Mer om invändningsrätt

Du har alltid rätt att betala tillbaka din skuld för en kredit innan förfallotiden som finns i avtalet. Kreditgivaren får inte kräva någon ersättning för att du avslutar krediten i förtid.

Tycker du att ett företag bryter mot reglerna i lagen? Då kan du tipsa oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

Vi kontrollerar att företag följer reglerna i lagen. Anmälningar är ett viktigt underlag för vårt arbete. Men en anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 mars 2024