Avtalsvillkorslagen

Lyssna

I avtalsvillkorslagen står det vad som gäller när företag ska skriva avtal med dig som konsument, till exempel om villkor i köpeavtal, uthyrningskontrakt eller garantier.

När gäller avtalsvillkorslagen?

Lagen gäller alla standardvillkor som företag använder när de erbjuder dig en varor eller tjänster.

När gäller inte avtalsvillkorslagen?

Lagen gäller inte om du och företaget har bestämt avtalsvillkoren tillsammans, det vill säga när du har haft möjlighet att själv påverka villkoren. Då rör det sig inte om standardvillkor.

Innan du läser

Vill du veta mer om hur avtal uppstår?

Läs om att ingå avtal

Bestämmelser i lagen

De standardvillkor som företag erbjuder dig måste vara skäliga. Att villkoren är skäliga innebär bland annat att de följer de lagar och regler som finns och att de inte gynnar företagaren på din bekostnad.

Avtalsvillkor kan ses som oskäliga om:

  • Villkoren ger dig sämre rättigheter än de du har enligt till exempel konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.
  • Villkoren inte balanserar företagets och dina rättigheter. Ett exempel på obalans är att företaget kan säga upp avtalet, men inte du.
  • Villkoren är vilseledande eller oklart formulerade så att du inte förstår dina rättigheter eller skyldigheter.

Om du tycker att ett företag bryter mot reglerna i lagen kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna i lagen, och anmälningar är ett viktigt underlag för myndighetens arbete. En anmälan gör däremot inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Du kan göra en anmälan direkt på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 27 oktober 2020