Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Tidaholm

Konsumentrådgivningen i Tidaholm ger rådgivning i konsumentjuridiska frågor.

Förebyggande konsumentrådgivning i form av föreläsningar och utbildningar.

Vi erbjuder

  • Tar emot besök
  • Rådgivning över telefon
  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Hjälper till med anmälan till ARN
  • Medlar mellan konsument och företagare
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning
  • Skuldsanering
  • Frivilliga uppgörelser

Besök oss

Besöksadress
Bibliotekshuset, S Kungsvägen 8
52283 TIDAHOLM
Besökstider
Det är säkrast att ringa eller mejla innan besök för att boka tid.
Öppet för spontanbesök torsdagar 13:30-16:00

Kontakta oss

Telefon
0502-60 61 70
Telefontider
Säkrast 8-9 vardagar utom onsdag, samt torsdag 13:30 15:30
E-postadress
konsument@tidaholm.se
Postadress
Konsumentrådgivningen Tidaholms Kommun
52283 TIDAHOLM